Štvrtkové kolokvium: Ženský leadership – existuje? Ako má vyzerať?

Na pravidlené štvrtkové kolokvium prijali pozvanie dve členky našej správnej rady: Danielka Horváthová a Lucia Zimenová. Obe dámy sú úspešné právničky, manželky a mamy. Niet preto povolanejších ľudí, aby nám porozprávali o tom, ako vidia líderstvo žien vo svete, no najmä v bežnom, praktickom živote. Všetci ste srdečne pozvaní!}

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *