Organizácia štúdia

Organizácia štúdia v Kolégiu Antona Neuwirtha je v zásade rovnaká ako organizácia školského roka na univerzitách. Akademický rok v Kolégiu sa delí rovnako na dva semestre a skúškové obdobia.

Semester

Počas semestra prebieha výučba v pondelok (1. ročník) alebo v utorok (2. ročník) a vo štvrtok večer (ročníky sa striedajú – výučba je teda pre každý ročník len každý druhý týždeň). Podrobnejšie informácie o predmetoch nájdeš tu.

Študenti absolvujú každý týždeň aj hodinový tutoriál, teda stretnutie dvoch až troch študentov s akademikom, kde hlbšie a individuálne prediskutujú problémy zo seminára. Tutoriály prebiehajú v utorok alebo v stredu v čase, ktorí si zvolia študenti.

Študenti v rámci roka v Kolégiu taktiež absolvujú každý mesiac jeden spoločný víkend zameraný na zlepšenie praktických zručností a osobného duchovného života (prezentačné a komunikačné zručnosti, leadership a organizácia času, duchovná obnova…).

Organizácia času v Kolégiu