Ako podporiť?

Staňte sa členom rodiny podporovateľov Kolégia Antona Neuwirtha poukázaním finančného daru alebo nastavením trvalého príkazu na účet
SK8911000000002669752115

…online platbou

…alebo

2 % z daní

Darujte Kolégiu 2 % zo svojich daní. Pomôžete Kolégiu a nič Vás to nestojí. Údaje pre darovanie 2 % pre Kolégium sú nasledovné:

IČO/SID: 42138515
Právna forma: občianske združenie
Názov: Kolégium Antona Neuwirtha
Sídlo: Nám. padlých hrdinov 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Postup pri darovaní časti dane

●   zamestnanci
1. V prípade, že daňové priznanie nepodávate sami, do 15. februára 2017 poproste vášho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
2. Tiež si od neho vypýtajte Potvrdenie o zaplatení dane. Na základe tohto potvrdenia si potom môžete vypočítať, akú sumu vaše 2 % (resp. 3 % – pozri nižšie) predstavujú.
3. Vypíšte vaše údaje do tohto Vyhlásenia a tiež sumu vašich 2 % alebo 3 % (z predchádzajúceho kroku).
4. Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane (obe tlačivá) je potrebné doručiť na daňový úrad podľa vášho bydliska najneskôr do 30. apríla 2017.

! Ak ste v roku 2016 odpracovali 40 a viac hodín dobrovoľníckej práce pre akúkoľvek organizáciu (aj mimo Kolégia), môžete darovať až 3 % z daní. V takom prípade požiadajte túto organizáciu o vystavenie potvrdenia o tom, že ste u nich boli dobrovoľníkom (vzor nájdete napríklad tu). Toto potvrdenie potom priložte k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

●   fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie
1. Vypočítajte si sumu vašich 2 %, resp. 3 %, ktoré môžete darovať. Aby ste ju mohli darovať, táto suma musí byť vyššia ako 3,32 €.
2. Vyplnené daňové priznanie doručte v štandardnom termíne na príslušný daňový úrad. Ak darujete až 3 %, priložte k daňovému priznaniu aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej služby (pozri vyššie).

●   právnické osoby
1. V daňovom priznaní v IV. oddieli nájdete kolónky na poukázanie 1 %, resp. 2 % z daní. Vypočítajte si Vaše 1 % alebo 2 % a všetky údaje daňového priznania riadne vypíšte a odovzdajte na príslušný daňový úrad.

! Ak ste ako právnická osoba v roku 2016 darovali akejkoľvek neziskovej organizácii alebo na verejnoprospešný účel (aj mimo Kolégia) financie vo výške minimálne 0,5 % z vašej daňovej povinnosti, môžete darovať 2 % z dane. V opačnom prípade môžete darovať 1 %.

Kolégium Garden Party

je najväčšia benefičná akcia Kolégia, ktorá sa koná vždy na záver akademického roka. Je to posledný deň v kolégiovskom kalendári študentov. Aká býva atmosféra KGP zistíte na fotkách nášho priateľa Martina Funiaka alebo na Facebooku Kolégia.

Tohtoročná Kolégium Garden Party bude 18.júna 2017.

V Kolégiu ju už pomaly začíname chystať, Vy si ju zatiaľ môžete zapísať do kalendára :)

Ak sa o Kolégiu chcete dozvedieť viac alebo nám pomôcť iným spôsobom, potešíme sa Vášmu e-mailu na sona.matiova@kolegium.org alebo telefonátu na číslo Kolégia 0949 847 640

Cieľ zbierky 2017: 105.000 €
súčasný stav: 23.051,46 €

Posledná aktualizácia: 24. 4. 2017