Nezabudnuteľný finálový víkend na Donovaloch

pre 20 najúspešnejších finalistov

Kto vyhral Sofiu 2017?

prečítaj si víťaznú esej

tu

Prihlás sa do Sofie

a získaj náskok vo svojom vzdelaní, súťaž o hodnotné ceny, obohať sa o nevšedné zážitky a spoznaj ďalších šikovných stredoškolákov z celého Slovenska.

O ČOM MÁ BYŤ TVOJA ESEJ?

Filmy, hry, sociálne siete i videá nám ponúkajú príťažlivú virtuálnu realitu. Nenahrádzajú a nezahmlievajú nám však skutočnosť? Vďaka internetu dokážeme komunikovať s ľuďmi z najvzdialenejších kútov planéty, ale vieme sa ešte porozprávať s našimi najbližšími? Robia smartfóny našu komunikáciu a naše vzťahy lepšími alebo skôr povrchnejšími?

A má vôbec zmysel meniť svoj život a spoločnosť, keď nemáme istotu, že sa nám to podarí? Nie je vlastne lepšie chcieť si život čo najviac užiť? Veď aký zmysel má pracovať na sebe a namáhať sa, ak vieme, že aj tak raz zomrieme… Lenže, keď my budeme zahľadení len do seba, čo ak sa nájdu iní a zmenia svet spôsobom, ktorí sa nám nebude páčiť? Súvisí aj náš osobný život s budúcnosťou našej krajiny či sveta?

Vyzývame Ťa, aby si vo svojej eseji odpovedal na otázku:

AK (NE)ZMENÍME NÁŠ ŽIVOT,
ČAKÁ NÁS LEPŠIA ALEBO HORŠIA
BUDÚCNOSŤ?

kardinál John Henry Newman

„Žiť znamená meniť sa.“

kardinál John Henry Newmankatolícky kardinál, teológ, konvertita
Dietrich Bonhoeffer

„Žiada sa od nás len jedno: prijímať každý deň, ako by bol posledný a žiť ho s vierou a zodpovednosťou, ako keby sme pre sebou mali ešte dlhú budúcnosť.“

Dietrich Bonhoeffernemecký luteránsky teológ, bojovník proti nacizmu

SOFIA je esejistická súťaž vo filozofii pre študentov stredných škôl. Už siedmy rok hľadáme odpoveď na provokatívnu otázku v štýle akademickej argumentačnej eseje.

Súčasťou súťaže je finálový víkendový pobyt na Donovaloch, do ktorého sa dostane 20 najlepších autorov. SOFIA sa víkendom nekončí, naopak – je vstupenkou do komunity absolventov súťaže.

Čo je akademická argumentačná esej?

Je to esej s pevnou štruktúrou (úvod, jadro a záver), ktorá pomocou argumentov a dôkazov obhajuje názor autora. Ako napísať dobrú argumentačnú esej?

PREČO PÍSAŤ FILOZOFICKÚ ESEJ?

Lebo písanie eseje nás učí lepšie myslieť.

Lebo nachádzame odpovede na dôležité otázky.

Lebo láska (philia) k pravde a múdrosti (sophia) nám pomáha lepšie žiť.

„Sofia mi sprostredkovala poznanie s novými ľuďmi, s ktorými som dodnes stále v kontakte a zároveň obohatila o témy a prístupy, ktoré ma priviedli ku štúdiu v Kolégiu. Neľutujem!“

účastníčka Sofie

„Rozdiel medzi dobrou prácou a dokonalou prácou je, že dokonalá práca neexistuje. Som rád, že Sofia ma prinútila napísať nedokonalú esej a nastavila ma na cestu vzdelávania sa vo veciach, o ktorých som nevedel, že sú pre môj život tak potrebné.“

účastník Sofie

„Sofia mi dala možnosť, ako sa pozrieť na vec z viacerých strán a hlbšie sa zamyslieť nad zložitou témou. Nad takou, nad ktorou by som sa inak nezamysela…“

účastníčka Sofie

„SOFIA mi ukázala, že aj prednášky môžu byť pre žiakov zaujímavé, že argumentáciu a kritické myslenie dokáže pochopiť a používať každý z nás, že učenie môže byť zábava a klasické zaužívané hry sú príliš nudné, keď máte okolo seba takých neskutočných ľudí, akí sa vyskytli v jednom čase na Donovaloch!“

účastník Sofie

„Získala som kolektív priateľov, s ktorým sme do neskorej noci, skorého rána a niektorí i do neskorého rána hrali všetky možné hry a veľmi sme sa pritom zabávali.“

účastníčka Sofie

„Cítila som sa ako špongia, ktorá nasáva všetko nové, čo jej ponúkajú ostatní učastníci, organizátori a samotní prednášajúci z KAN-u, ktorí tam s nami boli a venovali sa nám.“

účastníčka Sofie

„SOFIA vytvorila atmosféru, ktorá nás priťahovala k rozmýšľaniu a spoznávaniu podstaty veci.“

účastník Sofie

„Tri dni plné prednášok a diskusií, dve prebdené noci plné hier a zábavy, jeden nezabudnuteľný víkend so skvelými ľuďmi z celého Slovenska.. To je pre mňa SOFIA.“

účastník Sofie

„Téma eseje ma donútila v dnešnom uponáhľanom kolobehu aktivít spomaliť a nad niečím sa naozaj zamyslieť. To isté mi dal aj náš spoločný víkend – priestor vypnúť a uniknúť zo stereotypu do celkom iného sveta.“

účastník Sofie

„Mne osobne priniesol víkend so SOFIOU veľa priateľov, rozšíril obzory, otvoril mi cestu k novým možnostiam a dal mi nový pohľad na ľudí aj život samotný. Táto „súťaž“ je jednoducho unikátna, jediná svojho druhu.“

účastník Sofie

„Téma esejistickej súťaže ma donútila si tak trochu zafilozofovať a preverila schopnosť vyjadriť svoje myšlienky na papieri.“

účastníčka Sofie

CENY V SÚŤAŽI

FINÁLOVÝ VÍKEND

Finalisti sa stretnú na víkendovom pobyte na Donovaloch 1. – 2. apríla 2017

Pre finalistov je pripravená súťaž autorských čítaní, diskusia podľa Slovenskej debatnej asociácie, dva filozofické semináre. Rovnako ich čaká veľa zábavy a športu – možno neskorá lyžovačka, či jarné frisbee, nezáväzné diskuse a mnoho ďalších perfektných aktivít.

Finalisti majú možnosť stretnúť sa s tímom Sofie a s niektorými porotcami. Finálový víkend sa uskutoční na Donovaloch 1. – 2. apríla 2017.

Na tejto finálovej víkendovke prebehne aj vyhodnotenie esejistickej súťaže SOFIA 2017.

LETNÁ UNIVERZITA

Letná univerzita Kolégia Antona Neuwirtha o etike, politike a kultúre pre študentov stredných škôl je 9 dní filozofických seminárov a diskusií  v malých skupinkách v neformálnej a priateľskej atmosfére.

Vieme, či existuje Boh, alebo v to len veríme? Je sex morálny iba v manželstve? Ako poznáme dobrého politika? Čo je cieľom skutočného vzdelania?  To sú len niektoré z otázok, na ktoré študenti s lektormi Kolégia Antona Neuwirtha hľadajú odpovede v dialógu so Sokratom, Platónom, Aristotelom, Tomášom Akvinským a ďalšími mysliteľmi. Nechýba relax v prírode, tvorba a obhajoba zákonov v modelovom parlamente ani každodenná dávka športovej aktivity.

Už 12. ročník LUNI sa uskutoční v Ivanke pri Dunaji 12. – 20. augusta 2017.

ČO NA SOFIU HOVORIA JEJ ÚČASTNÍCI?

Katarína Petrovičová

„Čo je pre mňa Sofia? Paralelný vesmír, kde sa necítim ako marťan, lebo marťania sú všade okolo mňa. Prudká vlna inšpirácie, úvah a otázok, ktoré už z mojej mysle neodlietajú do teplých krajín. Ale aj stres, znechutenie, bolestivé prekonávanie sa a náhla eufória z toho všetkého pri poslednom stlačení „control + S“. A pri tom všetkom bránou do Kolégia, s kľučkou osadenou primerane k mojej výške.“

Katarína PetrovičováSpojená katolícka škola a gymnázium Cyrila a Metoda v Nitre
Dária Almašiová

„Sofia pre mňa znamenala a vždy bude znamenať prostriedok sebarozvoja. Dala mi priestor zamýšľať sa nad otázkami, nad ktorými by som sa možno inak nezamyslela. Najviac mi toho dal finálový víkend Sofie, ktorý som si zažila dvakrát, a ktorý ešte viac prehĺbil moje zmýšľanie, pretože som nielen musela svoje názory obhájiť pred ostatnými, ale takisto som mala možnosť spoznať množstvo ľudí, ktorí mali iné názory ako ja. Debaty, ktoré som s nimi viedla, spolu s prednáškami, ktoré som tam zažila, rozšírili môj rozhľad a doplnili moje znalosti. Sofia mi nepochybne do veľkej miery zmenila život.“

Dária AlmašiováGymnázium duklianskych hrdinov, Svidník
Michal Križo

„Človek, ktorý dostane možnosť nazrieť do hĺbky múdrosti starých mysliteľov, čo i len na chvíľu, nemôže zostať nezmenený. Vystupuje z jaskyne „moderného životného štandardu“ a je ohromený tým, čo nachádza. Začína objavovať skutočné hodnoty, krásu sveta, o ktorého existencií nemal ani zdania. Toto je Sofia – múdrosť. Kto ju raz okúsi, nemá záujem vrátiť sa späť…“

Michal KrižoGymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre
Peter Kromka

ČARO ESEJE očami študenta

“Filozofia? Láska k múdrosti. Uchopiť myšlienkovú hĺbku tejto kultovej definície je značne komplikované. Túžba po poznaní, hnací motor mozgovej činnosti, ako ju vnímam ja, vytvára akciu. Milovať múdrosť nie je ľahké, ani bezobsažné, no náklonnosť k akcii nestelesňuje jadrovú fyziku. Pocit, že čomusi rozumiem, je fascinujúci.

Nemusím rozlúštiť gro problému, či zvestovať, ako prepojiť teóriu relativity a kvantovú mechaniku. Pointa je v inom. Stačí tak málo. Náš mozog zbožňuje systém, vzťahy, súvislosti. Siahodlhé traktáty s ošúchanou výpovednou hodnotou, alebo bujné rozpravy vystrihnuté zo slovníka cudzích slov sú skôr katmi tvorivého prístupu, než jeho pomocníci.

Dobrá esej si zakladá na kvalite. Nezaobíde sa bez postupov logického myslenia, ktoré sú jej alfou a omegou. To, čomu zvykneme hovoriť mozog, je priam uspôsobené na tvorbu esejí. Navyše, schopnosť vyjadriť svoje myšlienky jasne a obratne patrí medzi veľmi cenené komodity. Nie je náhoda, že popredné svetové univerzity bazírujú na výbornom písomnom prejave svojich študentov. A nielen ony!

Esej považujem za ideálny prostriedok na osobnostný „upgrade“. Rozvíja kritické a analytické myslenie, cibrí verbálne schopnosti. Skúmať, hľadať, objavovať analógie a paralely, to nikomu neuškodí. Napísať esej znamená ísť ešte viac pod povrch. Myslím, že aj v zdanlivo prebádanom môžeme opätovne nájsť inšpiráciu a širší zmysel. Esej v neposlednom rade predstavuje jediný spôsob, ktorý vám otvorí dvere na víkend so Sofiou. O Sofiu by som prišiel veľmi nerád.”

Peter Kromka3. miesto v 5. ročníku súťaže Sofia

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

  • Esej (nepodpísaný text bez kontaktných údajov) pošli najneskôr do polnoci 28. februára 2017 pomocou formulára.
  • Minimálny rozsah eseje je 800 slov, maximálny rozsah 1200 slov.
  • Argumentačná esej je text s pevnou štruktúrou (úvod, jadro a záver), ktorá pomocou argumentov a dôkazov (príklady, štatistiky, hodnoverné zdroje…) obhajuje názor autora. Pozri si ešte raz radu Ako napísať dobrú argumentačnú esej.
  • Odporúčame využiť relevantnú literatúru. Dávaj však pozor, aby citácie a parafrázy jasne odkazovali na zdroj, z ktorého si čerpal. V prípade zisteného plagiátorstva bude tvoja esej vylúčená zo súťaže.
  • Cituj podľa tohto návodu: Ako citovať v eseji
  • Do súťaže môžeme zaradiť iba jednu tvoju esej.
  • Prihlásením do súťaže vyjadruješ svoj súhlas so spracovaním tvojich osobných údajov. Prečítaj si Vyhlásenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
  • Máš otázky? Spýtaj sa nás na sofia@kolegium.org.

PRIHLASOVANIE

Prihlasovanie do Sofie 2017 sme uzavreli. Prihlás sa znova na budúci rok. Termín na posielanie esejí do súťaže býva zvyčajne na konci februára.

Prečítaj si víťazné eseje Sofia 2017

PRE PEDAGÓGOV

Cieľom Sofie je inšpirovať študentov stredných škôl k hľadaniu pravdy.

Písanie eseje zároveň rozvíja schopnosť študentov kriticky rozmýšľať a tvorivo argumentovať. Budeme vďační, ak nám pomôžete dostať správu o súťaži k vaším študentom: vyvesením plagátu Sofie na školskej nástenke, informovaním študentov v triedach, či priamym oslovením študentov.

Pedagógom ocenených študentov venujeme knižné ceny od vydavatelstiev .týždeň a Artis Omnis a Kolégia Antona Neuwirtha.

Pre zúčastnenie sa v súťaži nie je podmienkou odborný pedagogický dohľad – dôležité je, aby esej napísal a prihlásil žiak strednej školy (gymnázia, odbornej školy, …).

Pre víťazného učiteľa je pripravená  knižná cena.

Oceneným pedagógom v Sofii 2017 sa stal Michal Benedik z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave. Ďakujeme mu za starostlivosť o svojich študentov a blahoželáme!

POROTA

Matúš Sitár

Matúš Sitár

predseda poroty

Získal doktorát na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Momentálne vyučuje na Trnavskej univerzite, v Kolégiu Antona Neuwirtha a v Spoločenstve Ladislava Hanusa. Venuje sa prekladom akademických textov najmä z angličtiny a latinčiny.

Jaroslav Varchola

Jaroslav Varchola

člen poroty

Jaro založil stredoškolské kolégiá v Košiciach a v Humennom. Je lektorom Kolégia pre stredné školy - pravidelne navštevuje gymnáziá na Slovensku, kde pre študentov vedie semináre o kritickom myslení. V roku 2016 úspešne ukončil doktorantúru na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v odbore biofyzika. Počas tohto štúdia tiež 6 mesiacov pracoval na vedeckom projekte na École Polytechnique Fédérale v Lausanne vo Švajčiarsku.

Michal Čop

Michal Čop

člen poroty

Michal je absolventom politológie na Trnavskej Univerzite v Trnave a na Univerzite Komenského. Je tiež absolventom Kolégia Antona Neuwirtha, kde neskôr pôsobil ako stážista a okrem iného sa podieľal na organizácií esejistickej súťaže Sofia, Letnej univerzity Kolégia Antona Neuwirtha, či Bratislavských Hanusových dní. Je členom Spoločenstva Ladislava Hanusa, kde momentálne vedie Košický program, je členom redakcie katolíckej revue Impulz a občasným blogerom. Spolupracoval s o. z. Nenápadní hrdinovia, a Múzeom zločinov a obetí komunizmu. Je šťastne ženatý, má dve deti, žije v Snine.

Andrej Zhaňač

Andrej Zhaňač

člen poroty

Absolvent The University of Edinburgh a tiež prvého ročníka Kolégia Antona Neuwirtha. V súčasnosti pôsobí ako hľadač talentov pre organizáciu LEAF.

Kristína Jablonická

Kristína Jablonická

členka poroty

Doktorandka v českom Centre pro ekonomický výzkum a doktorské studium Karlovej Univerzity v odbore ekonómia. Vyštudovala matematiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Je absolventkou štvrtého ročníka Kolégia Antona Neuwirtha a je tiež členkou Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Juraj Šeliga

Juraj Šeliga

člen poroty

Juraj je vyštudovaný právnik. Venuje sa najmä ústavnému právu, z ktorého si práve dokončuje doktorát na Trnavskej právnickej fakulte. Je absolventom Kolégia a študoval tiež v John Jay Inštitúte v USA, kde sa venoval skúmaniu západnej kultúry. Rad číta knihy, čo ho vedie k pokusom o filozofovanie. A keď nečíta, tak rád tancuje a lyžuje.

Róbert Toth

Róbert Toth

člen poroty

Robo je vyštudovaný informatik a programátor mobilných aplikácií, absolvent a bývalý akademický stážista Kolégia Antona Neuwirtha. V súčasnosti ako prebehlík z informatiky do sveta filozofie hľadá pravdu pri štúdiu kresťanskej filozofie a je tiež študentom druhého ročníka Kolégia.

SPONZORI A PARTNERI

KONTAKT

Chceš sa niečo spýtať? Určite nám napíš, radi Ti odpovieme :)

sofia@kolegium.org

Stránku Sofie si pozeráš vďaka: