cover-Sofia2
PRINESIE MI ÚSPECH

SKUTOČNÉ ŠŤASTIE?

Prihlás svoju esej do 29. februára 2016!

velka-fatra-donovaly-1433

Finálový víkend - Donovaly

Pre 20 najúspešnejších finalistov.

Fotka: www.ttstudio.sk

Ďakujeme všetkým 113 študentom, ktorí sa zapojili do súťaže!

Prihlasovanie sa skončilo.

O ČOM MÁ BYŤ TVOJA ESEJ?


Príliš ambicióznych ľudí, ktorí sú slepí ku všetkému mimo svojho cieľa, má málokto rád. Kto všetko vsadí na jednu kartu, riskuje, že stratí všetko: priateľov, zdravie, úctu a rešpekt k druhým. Ak sa mu aj podarí uspieť, stáva sa pre všetkých ostatných hrozbou. 

Na druhej strane, rezignovať na úspech môže poukazovať na životnú apatiu. Kto sa o nič nesnaží a v ničom nechce uspieť, ten sa vlastne vopred vzdáva dosiahnutia nejakého dobra. Taký človek vlastne len prežíva, no v skutočnosti nežije.

Zdá sa teda, že snaha o úspech môže skončiť nešťastím, ale rezignácia na úspech a strata akejkoľvek ambície v živote priamo znemožňujú dosiahnuť šťastie. Dajú sa úspech a šťastie v živote zladiť? Dá sa byť úspešný a nestratiť pri tom dušu?

Vyzývame preto aj TEBA, aby si vo svojej eseji odpovedal na otázku:

Prinesie mi úspech skutočné šťastie?

Benjamin Disraeli

Činy nám nie vždy prinesú šťastie, ale neexistuje šťastie bez činov.

Benjamin Disraelibritský politik, spisovateľ
Marcus Tullius Cicero

Hanebné jednanie nie je nikdy prospešné a to ani vtedy, keby si ním dosiahol to, v čom vidíš prospech.

Marcus Tullius Cicerorímsky štátnik, rečník a filozof
Thomas Merton

Kde končí ambícia, začína šťastie.

Thomas Mertonamerický trapistický mních, spisovateľ

logoSofia_2016

SOFIA je esejistická súťaž vo filozofii pre študentov stredných škôl. Už šiesty rok hľadáme odpoveď na provokatívnu otázku v štýle akademickej argumentačnej eseje.

Súčasťou súťaže je finálový víkendový pobyt na Donovaloch, do ktorého sa dostane 20 najlepších autorov. SOFIA sa víkendom nekončí, naopak – je vstupenkou do komunity absolventov súťaže.

Čo je akademická argumentačná esej?

Je to esej s pevnou štruktúrou (úvod, jadro a záver), ktorá pomocou argumentov a dôkazov obhajuje názor autora. Ako napísať dobrú argumentačnú esej?

PREČO PÍSAŤ FILOZOFICKÚ ESEJ?


Lebo nepreskúmaný život nie je hodný žitia. (Sokrates)

Lebo písanie eseje nás učí lepšie myslieť.

Lebo láska (philia) k pravde a múdrosti (sophia) nám pomáha lepšie žiť.

CENY V SÚŤAŽI

K tomu prvé tri miesta získajú:

Štipendium na Letnú Univerzitu

Poukážku na nákup kníh v sieti Martinus

Knihu Pravdou proti moci od Silvestra Krčméryho z vydavateľstva Artis Omnis

Ročné predplatné časopisu Impulz

FINÁLOVÝ VÍKEND

FINALISTI SA STRETNÚ NA VÍKENDOVOM POBYTE NA DONOVALOCH​ 1.-3. apríla 2016

Pre finalistov je pripravená súťaž autorských čítaní, diskusia podľa Slovenskej debatnej asociácie, dva filozofické semináre. Rovnako ich čaká veľa zábavy a športu – možno neskorá lyžovačka, či jarné frisbee, nezáväzné diskusie…

Finalisti majú možnosť stretnúť sa s tímom Sofie a s niektorými porotcami. Finálový víkend sa uskutoční na Donovaloch 1. až 3. apríla 2016.

Na finálovej víkendovke prebehne aj vyhodnotenie esejistickej súťaže SOFIA 2016.

Sofia2015_11
Sofia2015_3
Sofia2015_8
Sofia2015_2
Sofia2015_4
Sofia2015_5
Sofia2015_6
Sofia2015_7
Sofia2015_9
Sofia2015_10

LETNÁ UNIVERZITA

LUNI2015_2
LUNI2015_3
LUNI2015_4
LUNI2015_5
LUNI2015_6
LUNI2015_7
LUNI2015_1
volno
prednasky
seminare
DSC_8601
juraj k10
martin seminar
skupina
ivankopolis b

Letná univerzita Kolégia Antona Neuwirtha o etike, politike a kultúre pre študentov stredných škôl je 9 dní filozofických seminárov a diskusií  v malých skupinkách v neformálnej a priateľskej atmosfére.

Vieme, či existuje Boh, alebo v to len veríme? Je sex morálny iba v manželstve? Ako poznáme dobrého politika? Čo je cieľom skutočného vzdelania?  To sú len niektoré z otázok, na ktoré študenti s lektormi Kolégia Antona Neuwirtha hľadajú odpovede v dialógu so Sokratom, Platónom, Aristotelom, Tomášom Akvinským a ďalšími mysliteľmi. Nechýba relax v prírode, tvorba a obhajoba zákonov v modelovom parlamente ani každodenná dávka športovej aktivity.

Už 11. ročník LUNI sa uskutoční v Ivanke pri Dunaji 13. – 21. augusta 2016.

SOFIA 2015 – víťazi a ich eseje

Otilia Otavkova“Sebapoznanie alebo schopnosť poznať a vytiahnuť svoje myšlienky z (niekedy) nekonzistentného prúdu na papier… Otázky, nevyčerpateľné, ďalšie… Filozofia alebo neustály údiv nad ľudským bytím… Inakosť, teda schopnosť vystúpiť zo stereotypného kolotoča a odlíšiť sa svojím pohľadom od väčšiny… Aktivita alebo chuť meniť svet k lepšiemu. Aj to pre mňa znamená súťaž Sofia.”

Prečítaj si víťaznú esej.

Otília Otavková, 1. miestoGym. arm. gen. L. Svobodu, Humenné

“Sofia je najskôr o zamyslení sanad zaujímavou filozofickou otázkou nasledované pocitom bezradnosti zo zložitosti témy, ktorý počas písania eseje strieda zadosťučinenie z dobre vykonanej práce a pokiaľ sa text páči aj ostatným, tak sa môžete tešiť na priateľské diskusie vedené múdrymi ľuďmi a mnoho ďalších aktivít na akademickej víkendovke.”

Prečítaj si jeho esej.

Eduard Lazorík, 2. miestoGymnázium J. Lettricha, Martin

„Esej považujem za ideálny prostriedok na osobnostný „upgrade“. Rozvíja kritické a analytické myslenie, cibrí verbálne schopnosti….. v neposlednom rade predstavuje jediný spôsob, ktorý vám otvorí dvere na víkend so Sofiou. O Sofiu by som prišiel veľmi nerád.”

Prečítaj si jeho esej.

Peter Kromka, 3. miestoGymnázium Lipany

Cena pre víťazného učiteľa – Mgr. Veronika Krišková, Gym. arm. gen. L. Svobodu, Humenné

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a nebáli sa byť odvážnymi pri hľadaní pravdy. Tešíme sa na spoločné hľadanie odpovede na otázku v šiestom ročníku esejistickej súťaže SOFIA2016.

Peter Kromka
Peter Kromka3. miesto v 5. ročníku súťaže Sofia

ČARO ESEJE očami študenta

“Filozofia? Láska k múdrosti. Uchopiť myšlienkovú hĺbku tejto kultovej definície je značne komplikované. Túžba po poznaní, hnací motor mozgovej činnosti, ako ju vnímam ja, vytvára akciu. Milovať múdrosť nie je ľahké, ani bezobsažné, no náklonnosť k akcii nestelesňuje jadrovú fyziku. Pocit, že čomusi rozumiem, je fascinujúci.

Nemusím rozlúštiť gro problému, či zvestovať, ako prepojiť teóriu relativity a kvantovú mechaniku. Pointa je v inom. Stačí tak málo. Náš mozog zbožňuje systém, vzťahy, súvislosti. Siahodlhé traktáty s ošúchanou výpovednou hodnotou, alebo bujné rozpravy vystrihnuté zo slovníka cudzích slov sú skôr katmi tvorivého prístupu, než jeho pomocníci.

Dobrá esej si zakladá na kvalite. Nezaobíde sa bez postupov logického myslenia, ktoré sú jej alfou a omegou. To, čomu zvykneme hovoriť mozog, je priam uspôsobené na tvorbu esejí. Navyše, schopnosť vyjadriť svoje myšlienky jasne a obratne patrí medzi veľmi cenené komodity. Nie je náhoda, že popredné svetové univerzity bazírujú na výbornom písomnom prejave svojich študentov. A nielen ony!

Esej považujem za ideálny prostriedok na osobnostný „upgrade“. Rozvíja kritické a analytické myslenie, cibrí verbálne schopnosti. Skúmať, hľadať, objavovať analógie a paralely, to nikomu neuškodí. Napísať esej znamená ísť ešte viac pod povrch. Myslím, že aj v zdanlivo prebádanom môžeme opätovne nájsť inšpiráciu a širší zmysel. Esej v neposlednom rade predstavuje jediný spôsob, ktorý vám otvorí dvere na víkend so Sofiou. O Sofiu by som prišiel veľmi nerád.”

ČO PRE MŇA ZNAMENÁ SOFIA?

Sofia mi sprostredkovala poznanie s novými ľuďmi, s ktorými som dodnes stále v kontakte a zároveň obohatila o témy a prístupy, ktoré ma priviedli ku štúdiu v Kolégiu. Neľutujem!

Účastníčka SOFIE

Rozdiel medzi dobrou prácou a dokonalou prácou je, že dokonalá práca neexistuje. Som rád, že Sofia ma prinútila napísať nedokonalú esej a nastavila ma na cestu vzdelávania sa vo veciach, o ktorých som nevedel, že sú pre môj život tak potrebné.

Účastník SOFIE

Sofia mi dala možnosť, ako sa pozrieť na vec z viacerých strán a hlbšie sa zamyslieť nad zložitou témou. Nad takou, nad ktorou by som sa inak nezamysela…

Účastníčka SOFIE

SOFIA mi ukázala, že aj prednášky môžu byť pre žiakov zaujímavé, že argumentáciu a kritické myslenie dokáže pochopiť a používať každý z nás, že učenie môže byť zábava a klasické zaužívané hry sú príliš nudné, keď máte okolo seba takých neskutočných ľudí, akí sa vyskytli v jednom čase na Donovaloch!

Účastník SOFIE

Získala som kolektív priateľov, s ktorým sme do neskorej noci, skorého rána a niektorí i do neskorého rána hrali všetky možné hry a veľmi sme sa pritom zabávali.

Účastníčka SOFIE

Cítila som sa ako špongia, ktorá nasáva všetko nové, čo jej ponúkajú ostatní učastníci, organizátori a samotní prednášajúci z KAN-u, ktorí tam s nami boli a venovali sa nám.

Účastníčka SOFIE

SOFIA vytvorila atmosféru, ktorá nás priťahovala k rozmýšľaniu a spoznávaniu podstaty veci.

Účastník SOFIE

Tri dni plné prednášok a diskusií, dve prebdené noci plné hier a zábavy, jeden nezabudnuteľný víkend so skvelými ľuďmi z celého Slovenska.. To je pre mňa SOFIA.

Účastník SOFIE

Téma eseje ma donútila v dnešnom uponáhľanom kolobehu aktivít spomaliť a nad niečím sa naozaj zamyslieť. To isté mi dal aj náš spoločný víkend – priestor vypnúť a uniknúť zo stereotypu do celkom iného sveta.

Účastník SOFIE

Mne osobne priniesol víkend so SOFIOU veľa priateľov, rozšíril obzory, otvoril mi cestu k novým možnostiam a dal mi nový pohľad na ľudí aj život samotný. Táto „súťaž“ je jednoducho unikátna, jediná svojho druhu.

Účastník SOFIE

Téma esejistickej súťaže ma donútila si tak trochu zafilozofovať a preverila schopnosť vyjadriť svoje myšlienky na papieri.

Účastníčka SOFIE

Písanie eseje aj spoločný víkend boli jednoducho obohacujúce.

Účastník SOFIE

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

  • Esej (nepodpísaný text bez kontaktných údajov) pošli najneskôr do polnoci 29. februára 2016 pomocou formulára.
  • Minimálny rozsah eseje je 800 slov, maximálny rozsah 1200 slov.
  • Argumentačná esej je text s pevnou štruktúrou (úvod, jadro a záver), ktorá pomocou argumentov a dôkazov (príklady, štatistiky, hodnoverné zdroje…) obhajuje názor autora. Pozri si ešte raz radu Ako napísať dobrú argumentačnú esej.
  • Odporúčame využiť relevantnú literatúru. Dávaj však pozor, aby citácie a parafrázy jasne odkazovali na zdroj, z ktorého si čerpal. V prípade zisteného plagiátorstva bude tvoja esej vylúčená zo súťaže.
  • Do súťaže môžeme zaradiť iba jednu tvoju esej.
  • Máš otázky? Spýtaj sa nás na sofia@kolegium.org.
0
Dní
0
Hodín
0
Minút
0
Sekúnd

PRE PEDAGÓGOV

Cieľom Sofie je inšpirovať študentov stredných škôl k hľadaniu pravdy.

Písanie eseje zároveň rozvíja schopnosť študentov kriticky rozmýšľať a tvorivo argumentovať. Budeme vďační, ak nám pomôžete dostať správu o súťaži k vaším študentom: vyvesením plagátu Sofie na školskej nástenke, informovaním študentov v triedach, či priamym oslovením študentov.

Pedagógom ocenených študentov venujeme knižné ceny od vydavatelstiev .týždeň a Artis Omnis a Kolégia Antona Neuwirtha.

Pre zúčastnenie sa v súťaži nie je podmienkou odborný pedagogický dohľad – dôležité je, aby esej napísal a prihlásil žiak strednej školy (gymnázia, odbornej školy, …).

Pre víťazného učiteľa je pripravená  knižná cena.

POROTA


Jozef Fekete

Jozef Fekete

predseda poroty

Vyštudoval právo v Ríme a filozofiu v Mníchove, kde získal doktorát. Pôsobil na univerzitách Arrupe College v Zimbabwe a na University Santa Clara v Berkley, USA. V súčasnosti pôsobí na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave.

Matúš Sitár

Matúš Sitár

člen poroty

Získal doktorát na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Momentálne vyučuje na Trnavskej univerzite, v Kolégiu Antona Neuwirtha a v Spoločenstve Ladislava Hanusa, venuje sa prekladom akademických textov najmä z angličtiny a latinčiny.

Jaroslav Varchola

Jaroslav Varchola

člen poroty

Zakladateľ a lektor stredoškolských kolégií v Humennom a Košiciach, doktorand UPJŠ v odbore biofyzika, 6 mesiacov pracoval na vedeckom projekte na EPFL v Lausanne vo Švajčiarsku.

Michal Čop

Michal Čop

člen poroty

Absolvent politológie na Trnavskej Univerzite v Trnave a na Univerzite Komenského. Taktiež je absolventom ročného študijno-formačného programu Kolégia Antona Neuwirtha. Je členom Spoločenstva Ladislava Hanusa, kde momentálne vedie košický program, je členom redakcie katolíckej revue Impulz. Je šťastne ženatý, má jedno dieťa, žije v Snine.

Marta Glossová

Marta Glossová

členka poroty

Učiteľka slovenského jazyka a histórie, momentálne na rodičovskej dovolenke. Popri tom sa podieľa na viacerých neziskových projektoch zameraných na rodiny, históriu či rozvojovú pomoc. Je externou doktorandkou na Katedre slovenských dejín.

Andrej Zhaňač

Andrej Zhaňač

člen poroty

Absolvent University of Edinburgh a tiež ročného programu Kolégia Antona Neuwirtha. V súčasnosti zabezpečuje výbery účastníkov do programov organizácie LEAF.

Ondrej Močkor

Ondrej Močkor

člen poroty

Ukončil magisterský stupeň v odbore kognitívne štúdiá a filozofia. Momentálne pôsobí ako doktorand na Univerzite Palackého v Olomouci. Je absolventom tretieho ročníka Kolégia Antona Neuwirtha.

Kristína Jablonická

Kristína Jablonická

členka poroty

Doktorandka na CERGE UK v Prahe. Vyštudovala matematiku na FMFI UK v Bratislave. Absolvovala ročný program Kolégia Antona Neuwirtha. Pomáhala s organizáciou Literárnej kaviarne v rámci BHD life a je zakladateľkou študentskej iniciatívy Život po Matfyze.

ARCHÍV: fotky, témy, výhercovia, eseje

Organizátor

logo_biele pozadie

Sponzori a partneri

Sofia_sponzori

Kontakt

 sofia@kolegium.org 

KOLÉGIUM ANTONA NEUWIRTHA 

Námestie padlých hrdinov 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji

 

Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk
Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk