Organizačný tím

Miroslava Duranková

Miroslava Duranková

výkonná riaditeľka miroslava.durankova@kolegium.org

V pozícii riaditeľky sa Mirka o Kolégium stará od augusta 2014.
Predtým bola súčasťou tímu The Spot, kde sa venovala startupovým témam a podpore podnikania na Slovensku. Pôsobila v Managerii (teraz už Nexterii) pri formovaní rôznych podujatí, aj ako líder študentského organizačného tímu, dnes je ich mentorom. V organizácii AIESEC sa tiež venovala vzdelávaniu. Je absolventkou druhého ročníka Kolégia a prvého ročníka Svoradovského programu. Vyštudovala ekonómiu.

Soňa Matiová

Soňa Matiová

manažérka pre filantropiu a PR sona.matiova@kolegium.org

Soňa vyštudovala manažment na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia pracovala v The Spot, startupovom centre, kde sa starala o organizáciu podujatí. Inšpirovaná pozitívnymi príkladmi absolventov Kolégia sa do KAN tiež prihlásila a sama je absolventkou piateho ročníka. Neskôr pracovala v sli.do na pozícii Customer Champion. V tíme Kolégia je od septembra 2015 a okrem práce na fundraisingu a PR vedie v KAN tréningy prezentačných zručností pre začiatočníkov.

Michaela Tomičková

Michaela Tomičková

manažérka podujatí a administratívy michaela.tomickova@kolegium.org

Miška je s Kolégiom spätá už naozaj dlho :-) Hneď po absolvovaní piateho ročníka KAN nastúpila na Svoradov, kde stážovala na pozícii eventového koordinátora. Rok na to sa v Kolégiu starala o publikačnú činnosť, konkrétne o vydanie a uvedenie knihy Idea Univerzity. Medzitým ukončila Marketingový a obchodný manažment na Ekonomickej univerzite a stážovala vo viacerých marketingových spoločnostiach. Ešte počas štúdia sa tiež venovala dobrovoľníckej práci a dlhodobo pracovala v Cervantesovom inštitúte v Bratislave, kde naplno využívala svoju excelentnú komunikáciu v španielčine.

Stážisti

Niekoľkí absolventi Kolégia majú aj tento rok možnosť v Kolégiu stážovať. Stážistický program Kolégia nesie meno Svoradovský program – podľa internátu Svoradov, kde kedysi Anton Neuwirth ako študent býval a kde teraz trávia svoj čas aj stážisti Kolégia.

Klára Bieliková

Klára Bieliková

koordinátorka pre stredoškolské projekty klara.bielikova@kolegium.org

Klára je odhodlaná na jar 2017 ukončiť bakalársky stupeň štúdia na Pedagogickej fakulte, Učiteľstvo anglického a nemeckého jazyka. Absolvovala siedmy ročník Kolégia a v súčasnosti je tam aj na stáži, kde sa venuje stredoškolským projektom. Vo voľnom čase kadečo číta, všeličo píše a teraz aj trochu kreslí.

Michal Fogelton

Michal Fogelton

koordinátor pre leadership a Alumni komunitu michal.fogelton@kolegium.org

Michal študuje na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V Kolégiu bol študentom siedmeho ročníka a v aktuálnom akademickom roku stážuje ako koordinátor pre leadership a alumni. Vo voľnom čase rád lyžuje a cestuje. Intenzívne sa zaujíma o medzinárodnú politiku.

Lenka Holubkovičová

Lenka Holubkovičová

koordinátorka podujatí lenka.holubkovicova@kolegium.org

Lenka je tretiačka na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Je absolventkou siedmeho ročníka Kolégia a po neuhasiteľnej túžbe vrátiť KANu to, čo sa jej počas toho roka nepodarilo, sa rozhodla pre stážistickú pozíciu. Pracuje na pozícii koordinátora pudajtí. Voľný čas rada trávi pri dobrej knihe, v diskusii s priateľmi alebo zdolávaním hraníc, keď sa učí nové predmety, ktoré sa jej dovtedy zdali nezdolateľné.

Štefan Hradský

Štefan Hradský

koordinátor pre podujatia stefan.hradsky@kolegium.org

Štefan študuje manažérsku informatiku na Fakulte managementu Univerzity Komenského. V Kolégiu tento rok stážuje na koordinátora pre podujatia; je tiež absolventom z mninulého roka KAN7. Vo vo voľnom čase sa ešte venuje dobrovoľníckej činnosti v mládežníckej organizácií Domka alebo hraniu na gitare.

Silvia Jamrichová

Silvia Jamrichová

akademická koordinátorka silvia.jamrichova@kolegium.org

Silvia je študentkou bakalárskeho ročníka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v odbore Biológia. Vo výskume sa chce zaoberať fyziológiou neurodegeneračných ochorení. Vo voľnom čase sa venuje občianskemu aktivizmu, hlavne cez projekt Lepší Dolný Lopašov, ktorý spoluzakladala. Absolvovala siedmy rok Kolégia, kde teraz stážuje.

Mária Kostyálová

Mária Kostyálová

koordinátorka pre nábor nových študentov maria.kostyalova@kolegium.org

Mária je študentkou magisterského stupňa na Viedenskej univerzite v odbore ruské a východoeurópske štúdiá. Absolvolvala siedmy ročník Kolégia. Zaujíma sa najmä o porušovanie ľudských práv a slobôd počas komunizmu a o tajnú cirkev. Jej snom je ponúkať prehliadky o tajnej cirkvi, ktorý si už pomaly začína napĺňať. Okrem Kolégia stážuje i v neziskovej organizácii "Coworking" v Šali, kde je zodpovedná za eventový manažment. V Kolégiu má na starosti stredoškolské kolégia a nábor nových študentov.

Tomáš Trungel

Tomáš Trungel

koordinátor pre marketing tomas.trungel@kolegium.org

Tomáš je absolventom 7. ročníka Kolégia. Vyštudoval informatiku so zameraním na umelú inteligenciu na Univerzite Komenského v Bratislave. Už počas štúdia pracoval na viacerých startupových projektoch, ktorým sa venuje aj v súčasnosti. Vo voľnom čase si rád zabehá, s kamarátmi navštívi posilňovňu, prečíta dobrú knihu alebo spí.