Entries by Andrej Leitner

Polročné ústne skúšky ukončili zimný semester

Ústne skúšky boli vyvrcholením zimného semestra, zároveň tiež uzavreli trojtýždňový denný režim. Počas neho sa študenti mohli zúčastňovať spoločného celodenného programu, ktorý zahŕňal štúdium, modlitbu aj oddych a bol výnimočnou príležitosťou na vzájomné spoznávanie a budovanie komunity. Hŕba textu, memorovanie a po skúške prázdna hlava. Niečo podobné by sa v Kolégiu nemalo stať. Snahou akademikov […]