Entries by Katka Adamčáková

30. výročie vyhlásenia NR SR k odsunu slovenských Nemcov

Spolu s Nádáciou Konrada Adenauera, našim dlhoročným partnerom, sme podpísali vyhlásenie k 30. výročiu vyhlásenia Slovenskej národnej rady k odsunu slovenských Nemcov. Tento významný krok odsúdenia princípu kolektívnej viny je potrebné si pripomínať ako znak vymanenia sa z totalitných lží, prejav viery v silu odpustenia a vyjadrenie túžby po priateľstve a spolupráci. Z vyhlásenia vyberáme: […]