Entries by Sona Matiova

Profily študentov #2: Matúš Palguta

Volám sa: Matúš Palguta Narodil som sa a pochádzam z: Popradu Študujem na: Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Čo ma priviedlo do Kolégia: Do Kolégia ma priviedla najmä dobrá skúsenosť mojich kamarátov. Ale to by asi nestačilo, takže pomohla tomu aj moja túžba meniť seba a svet okolo mňa + stretnúť mladých ľudí, ktorí majú podobnú túžbu. A nesmiem zabudnúť […]

Kolokvium: Likvidácia ženských reholi na Slovensku

Štvrtková téma kolokvia nebola témou, o ktorej by sa rozprávalo bežne. Poznáme sestru Zdenku, no počas likvidácie ženských reholí bolo zastihnutých niekoľko tisíc sestier. A práve o tom nám porozprávala sestra Ivica Kušíková. Sestra Ivica natočila viacero dokumentárnych filmov zachytávajúcich svedectvá sestier, medzi ktoré patria Súď ma a skúšaj a Pilátova amnestia. Pri natáčaní hovorili mnohé sestry o udalostiach 50-tych rokov […]

Blíži sa Kolégium garden party!

Kaštieľna záhrada, stromy, zelená tráva, veľa ľudí, famózne vône vo vzduchu a rodinná atmosféra. To je krátke intro na Kolégium garden party, ktorá sa koná každoročne po promócii ako spoločné ukončenie aktuálneho KAN ročníka. Stretnú sa tu čerstvo spromovaní študenti, absolventi, donori, rodinní príslušníci študentov, priatelia Kolégia, ale aj široká verejnosť. Deň plný zábavy, konverzácií, spomínania […]

Vrchol akademického roka sa blíži

O niekoľko dní (2.-3. júna) vyvrcholí ročný vzdelávací program Kolégia Antona Neuwirtha záverečnými absolventskými skúškami. Na najväčšiu akademickú udalosť roka sa študenti 5. ročníka Kolégia pripravovali nielen na seminároch morálnej, politickej a právnej filozofia i kresťanskej kultúry, ale aj na spoločných tematických víkendoch či tutoriálových stretnutiach. Záverečná ústna skúška má formu prejavu a následnej diskusie […]

Anna Záborská: „Stále žijem v prítomnosti svojho otca“

Na poslednom kolokviu už minulého akademického roka sme privítali skúsenú europoslankyňu, lekárku a donorku Kolégia, MUDr. Annu Záborskú. Rozprávala študentom nielen o politike, ale podelila sa i o svoje spomienky na otca – politického väzňa, lekára, veľvyslanca MUDr. Antona Neuwirtha: „Každého veľmi sústredene počúval. V danej chvíli pre otca existoval iba človek, s ktorým viedol rozhovor. […]

Študenti z partnerského kolégia v Budapešti navštívili kolégiovský kaštieľ

Študenti partnerského Kolégia sv. Ignáca v Budapešti prijali pozvanie na krátky pobyt v Ivanke pri Dunaji (2.-3. máj 2014). KANci sa postarali o milé privítanie i zábavno-vzdelávací program. Spoločné aktivity – prehliadka kaštieľa, prechádzka k jazeru, posedenie s nanukmi či súťaž zameraná na poznatky z geografie, jazykovedy i spoločnej histórie – pomohli budovať medzinárodné priateľstvá […]

Dr. Caroll v Kolégiu o Stvorení a vede

Kolégium Antona Neuwirtha s veľkým poteším hostilo aj v tento rok Dr. Williama E. Carolla, ktorý študentom dva týždne (24. apríl – 5. máj 2014) prednášal o problematike stvorenia a vedy. Profesor Bill – ako ho študenti mohli familiárne oslovovať – je členom Inštitútu Tomáša Akvinského pre teológiu a vedu na Blackfriars na Oxfordskej univerzite. Dlhodobo sa […]

Aprílový život v Kolégiu

Pred sviatkami Veľkej noci sa toho v našom kolégiu udialo mnoho. 3. apríla sme mali poslednú Svoradovskú prednášku tohto akademického roku. Hostili sme dominikána a filozofa, p. Petra Česlava Šajdu. Je odborníkom na filozofiu Sørena Kierkegaarda. Predstavil nám knihu Jedinec, ktorá vyšla až po smrti svetoznámeho filozofa, v r.1855. Hlavnými „postavami“ knihy sú politika a náboženstvo. Prechádzajú rôzne zafarbenými […]