Entries by Sona Matiova

Pochopila som, ako ma moja neskrotená túžba po poznaní rozptyľuje

(Reflexia zmeneného myslenia po dvoch rokoch v Kolégiu) Sedím vo vlaku smerujúcom na Ankino blahorečenie, v Košiciach ma už čaká môjmu srdcu milý, otváram čistý list a začínam písať túto esej. S hanbou v srdci priznávam, že som si dopriala pre napísanie reflexnej eseje dostatok času, ktorý ma pred ostatnými možno zahanbil, keďže esej sme […]

Spätne za najväčší problém považujem rozum oddelený od viery

(Osobná reflexia môjho akademického rastu v Kolégiu) Po dvoch rokoch je čas na reflexiu zmien, ktoré Kolégium spôsobilo. V akademickej sfére menilo prostredníctvom kurzov, textov, seminárov či esejí. Každý spôsob pretváral inak. Kolégium nezmenilo typ môjho myslenia, ale usmernilo ho. Pred Kolégiom som mal šikovné myslenie, ale bol som ideovo stratený. Mal som silné analytické, štruktúrované, […]