Profily KAN študentov – Kristína Gašperová

Kristínka je rodená Žilinčanka. Ovláda hru na viacero hudobných nástrojov, no zo všetkých sa najviac venuje klavíru, ktorý študuje na VŠMU. Okrem toho je nadaná aj pohybovo; v minulosti sa aktívne venovala krasokorčuľovaniu či spoločenským tancom. Sme radi, že ju máme v komunite, lebo nás zavše obdarí svojim úsmevom, poslúži hudbou a spevom na omši alebo sa o nás stará ako komunitná koordinátorka. Nuž, nech Vám o sebe prezradí viac sama…

.

Ktoré tri veci Ťa charakterizujú?

Hudba, empatia, kučery.

Čo Ťa priviedlo do KAN?

Priviedla ma sem túžba študovať a poznávať. Veľmi sa mi páčila filozofia a kritické myslenie, ktoré som chcela v KAN rozvinúť. Okrem toho som po dlhom čase na 8-ročnom gymnáziu chcela konečne zažiť to, že budem obklopená ľuďmi, ktorí sú mi v niečom podobní, ktorým nie sú veci ľahostajné, ale zaujímajú sa o ne.

Ako najradšej tráviš svoj čas?

Väčšinou trávim čas tým, že si plním všetky svoje povinnosti – odškrtávam ich z “to do listu”, a keď zrovna nie som zamestnaná týmto, zastavím sa a užívam si prítomný okamih. Napríklad vo vlaku len tak pozerám z okna, počúvam Mozarta, v kresle popíjam teplý čaj… Rada si doprajem chvíľu “vypnutia” z bežných vecí, ktoré ma ale tiež veľmi bavia (napríklad cvičenie na klavíri alebo príprava do KAN).

Kto je pre Teba inšpiratívny?

Neviem si vybrať konkrétne jedného človeka. Asi sú pre mňa inšpiratívni všetci ľudia okolo mňa, aj keď každý iným spôsobom. Niekto svojím prístupom k životu, niekto tým, ako robí svoju prácu, ďalší tým, čo hovorí, a iný tým ako pristupuje k druhým.

Ako si predstavuješ svoju budúcnosť?

Rada by som mala rodinu, a tiež sa čo najviac venovala hudbe – učeniu, interpretácii a tak, čo príde. Neviem síce ako to skĺbiť, ale nejako sa to už vyvinie (úsmev).

Keby si vo svete mohla zmeniť jednu vec čo by to bolo?

Zrušila by som obliečky na periny (smiech.) Fakt nemám rada keď musím prezliekať obliečky, tak by som ich proste zrušila.

Ktoré dielo (literárne, hudobné, výtvarné, dramatické…) Ťa najviac zasiahlo?

Posledne ma veľmi povzbudila životopisná kniha o sv. Terezke z Lisieux. Zaujal ma jej prístup k životu, jej Malá cesta, ktorá je vlastne v niečom veľkou, pretože ten, kto si ňou prejde, to naozaj nemá v živote ľahké a ružové, ale učí sa pokore, úprimnosti a rozdávaniu sa druhým… Práve tým, že sa človek “zmenšuje”, rastie. Keď si spomínam na túto knihu, nemám slov, naozaj ju odporúčam prečítať – Svätá Terézia z Lisieux – životopis (Anton Hlinka).
No a určite ma vždy inšpiruje hudba. Okrem inšpirácie je pre mňa aj zdrojom potešenia a chvíľkou vydýchnutia počas dňa.

Akú súkromnú radosť si nikdy neodoprieš?

Koláče, čokoládu, teplý čaj, hudbu a horúcu vaňu.

Čo zo svojho súkromného vlastníctva si najviac ceníš? 

Najviac si cením to, čo bolo drahé, ale zarobila som si na to sama.

Keby si si mohla vybrať, ako kto alebo čo by si sa chcel narodiť?

Nechcela by som sa narodiť inak, než ako som sa narodila. Nie že by som niekoho neobdivovala, alebo neuznávala, ale som spokojná so svojím životom a vďačná za všetko, čo mám.

Profily KAN študentov – Jozef Wallenfels

Jožko k nám prišiel z Považskej Bystrice. Pochádza z lekárskej rodiny, no on sa rozhodol študovať právo na Právnickej fakulte UK. Tento usmievavý mladý muž je členom katolíckeho spoločenstva Efata a spolu s pár ďalšími priateľmi stojí za výrobou evanjelizačných ponožiek s názvom Chválonožky. Ďalšie informácie o ňom nájdete v nasledujúcom rozhovore…

 

Ktoré tri veci Ťa charakterizujú? Čítať ďalej

miO – novinka v e-shope KAN

miO je naša nová forma vzdelávania pre zaneprázdnených ľudí, ktorí potrebujú pre osvieženie intelektuálnu nádielku. 

Sú to efektívne interaktívne online kurzy k aktuálnym témam z oblasti filozofie, teológie a kultúry s akademikmi Kolégia Antona Neuwirtha (KAN)
Myslíme na zaneprázdnených ľudí túžiacich po kvalitnom vzdelávaní uprostred svojho víru života.

Prečo je tu miO práve pre Teba?

 • S miO lúskaš krátke kvalitné texty idúce k podstate.
 • S miO zdieľaš prečítané s ostatnými “miO” cez slido.
 • S miO sa pýtaš KAN akademikov, ktorí si na tvoje otázky, ktoré máš k textu, posvietia. Priamo do pohodlia tvojho domáceho štúdia dostaneš podcast – online tutoriál KAN akademikov, k téme textu, kde budú diskutované aj tvoje otázky a zároveň otázky komunity ďalších “miO”, ktorí si vybrali ten istý text ako Ty. 

Osviež sa a staň sa súčasťou kvalitného vzdelávania Kolégia Antona Neuwirtha!

 

VIANOČNÁ SÚŤAŽ

Kolégium Antona Neuwirtha pozýva fanúšikov svojej facebookovej stránky súťažiť o jedno”malé intelektuálne Osvieženie” – miO. miO môžeš vyhrať pre seba alebo pre svojho blízkeho ako Vianočný darček!

Ak ešte nie si našim fanúšikom, daj like na náš FB profil a tak sa ním staneš. Na našej FB timeline nájdeš post k súťaži. Príspevku daj like a do komentára napíš, ktoré miO chceš vyhrať: miO Život v plnosti alebo miO Malá kniha o klamstve. V utorok vyžrebujeme jedného výhercu jedného miO.

Ak si nevyhral a túžiš po miO, dá sa zakúpiť cez náš web: https://www.kolegium.org/eshop/

Veľa šťastia všetkým!

Aktualizácia: vyžrebovanie výhercu:

Historicky prvou víťazkou miO – malého intelektuálneho osvieženia sa stáva naša fanúšička Ľudmila. Ľudmilka, blahoželáme Ti a tešíme sa všetci v Kolégiu s Tebou. Ľudmila si želá miO 001 Život v plnosti. Posielame! Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do súťaže. 

ŠTATÚT SÚŤAŽE

miO

(ďalej len „Štatút“)

 1. Organizátor Súťaže Kolégium Antona Neuwirtha
  Obchodné meno: Kolégium Antona Neuwirtha, občianske združenie
  Sídlo:Námestie padlých hrdinov 7
  P. O. Box  51
  900 28 Ivanka pri Dunaji
  IČO: 42138515
  DIČ: 2023028381
  Zapísaný v registri: 6. 2. 2009
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 8. 12. 2019 do 10. 12. 2019. V tomto termíne je možné súťažiť.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť fanúšik facebookovskej stránky Kolégia
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže bol fanúšikom fanúšikovskej stránky Kolégia na FB: Kolégium Antona Neuwirtha
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je jedno miO
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov žrebovaním na porade tímu Kolégiua v utorok 10. 12. 2019. Výherca dostane oznámenie o svojej výhre do súkromnej správy.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na FB fan page Kolégia – iba jeho krstné meno. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 8. Ochrana osobných údajov: Výherca bude riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov   
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
  V Ivanke pri Dunaji, dňa 8.12.2019

 

 

Komunita Kolégia Antona Neuwirtha prežíva v tieto dni smútok, šok a bolesť.

Náš bývalý študent a súčasný stážista Michal Stach je od stredy 20. 11. 2019 nezvestný. Jeho priatelia z Kolégia zalarmovali políciu aj média, zorganizovali viacero pátracích akcií a vylepili stovky plagátov, ale Mišo sa stále nenašiel. V sobotu poobede polícia oznámila na svojom Facebooku, že má k dispozícii kamerové záznamy, ktoré nasvedčujú, že Michal mohol predčasne ukončiť svoj život. Jeho telo sa však stále nenašlo.

Kým existuje nádej na Mišov návrat, budeme dúfať, ale zároveň sa pripravujeme na najhoršie. Je to strašný šok, z ktorého sa budeme ešte dlho preberať. Prosíme o modlitby za Miša, jeho rodinu, najbližších priateľov aj celú komunitu Kolégia. Nech nám Pán dá silu niesť túto nečakanú bolesť.

Stredoškolské kolégium mojimi očami

 

„Pravda oslobodzuje, dobro víťazí, krása priťahuje.“ Od prvého ročníka na GYMES-e (Gymnázium sv. Edity Stein v Košiciach) som si stále dookola čítala túto vetu v 128-čke (učebňa na našej škole), napísanú na banneri, kde bolo pod toto motto podpísané „akési“ Kolégium Antona Neuwirtha, vtedy ešte pre mňa neznáma inštitúcia. Táto veta vo mne driemala 3 roky, počas ktorých som postupne zisťovala o Kolégiu viac, až prišiel ten čas, kedy som si aj ja podala prihlášku do stredoškolského programu. Volám sa Michaela Sotáková a som študentkou 4. ročníka Stredoškolského kolégia na GYMES-e.

Do kolégia som sa prihlásila, pretože si myslím, že v mojej generácii je priam nevyhnutné vedieť si obhájiť svoj názor a postaviť sa za krásu hodnôt, ktorým verím. Zatiaľ sa mi zdá, že kolégium je dobrým miestom, kde sa spomenuté zručnosti dajú dobre vycibriť. Mojou druhou motiváciou bolo skutočné hľadanie pravdy skrz diela velikánov, ktorým sa podľa mňa v stredoškolských osnovách nedáva dostatočný priestor napriek tomu, že jednoznačne patria do všeobecného rozhľadu mladého človeka. A mojou treťou motiváciou bola túžba po formovaní svojho charakteru, aby som sa osobnostne dobre pripravila do sveta, kde je pravda len relatívny pojem.

Ako takáto cesta za vyššie spomenutým vyzerá? Tento ročný program sme odštartovali úvodnou víkendovkou s názvom „Prečo?“ v krásnom prostredí kaštieľa, v Ivanke pri Dunaji. Počas 4 dní sme absolvovali rovnako 4 semináre, kde sme hľadali odpovede na otázku: Prečo má celé toto zmysel? Svojimi odpoveďami nás nadchli C.S. Lewis a jeho Štúdium počas vojnyvan Goghove Stoličky, Čechov a jeho poviedka Doma, či Hitchcockov film Okno do dvora. Neostalo však len pri vážnych diskusiách, nápadité aktivity nášho teambuildingu nás vytrhli z ponurej nálady sychravého počasia. Zaspievajte výpravcovi „Láska necestuj tým vlakom…“, vymeňte 1 kg múky za čo najhodnotnejšiu vec, rozdajte 20 objatí cudzím ľuďom, odfoťte ako každý zo skupiny ponára inú časť tela do Ivanského jazera, nahrajte ukazovačku, ktorá zabaví deti Miša Čopa – to je len krátky prierez zadaní, ktoré nás čakali. Po úspešnom absolvovaní teambuildingu sme deň zakončili kolokviom so vzácnym  hosťom – prof. Krčmérym. Štyri dni ubehli rýchlo a my sme už merali cestu späť na východ.

Teraz už zoznámení s tým, čo nás čaká, sme začali naše prvé stretnutie vo veľkom štýle – Obranou Sokratovou. Vivaldiho Štyri ročné obdobia v nás prebudili kúsok umeleckých duší, neskôr sme si oprášili a prehĺbili naše AALkovské vedomosti (predmet Anglická a americká literatúra, ktorý sa na našej škole vyučuje) a rozobrali si Shakespearovho Macbetha dopodrobna. Rembrandtov Návrat sme si skúsili zvizuálniť tým, že sme sami vyskladali „živý obraz“. Počas tohto seminára bolo až fascinujúce sledovať, koľko obrovských detailov sme si na obraze nevšimli, pokiaľ sme sa nezačali dívať naozaj pozorne. Takto sa postupne učíme objavovať, akú veľkú výpovednú hodnotu tieto diela skrývajú a ako nadčasovo k nám dokážu hovoriť a „radiť nám“ aj dnes, chce to “len“ našu sústredenosť, trpezlivosť a otvorené srdcia. Nie je to však len učenie sa od starších, ktorí tu už dávno nie sú, naše KAN popoludnia naposledy okorenilo kolokvium s Milenou Dudášovou, ktorá nám dovolila nazrieť do svojho života, štúdia a pracovných skúseností. Náš zrak upriamila na myšlienku sv. Vincenta de Paul „Utekať pred životnou situáciou, do ktorej nás Boh postavil znamená utekať pred svojím šťastím.“

V prvom ročníku na GYMES-e som si len ťažko vedela predstaviť, aké pravdivé je spomínané motto Kolégia „Pravda oslobodzuje, dobro víťazí, krása priťahuje.“ No teraz už tomu začínam čím ďalej, tým viac rozumieť, vďačná za doterajší čas strávený v tomto programe, s očakávaním, čo prinesú ďalšie mesiace, ktoré sú pred nami.

Michaela Sotáková – študentka GYMES-u

Bioetika – prečo sme vymysleli novú vedu?

27. novembra 2019 o 19:00 sa uskutoční na internáte Svoradov v Bratislave prednáška na tému: “Bioetika – prečo sme vymysleli novú vedu?”

Kolégium sa snaží oživiť tradíciu Svoradovského internátu, ktoré bolo počas komunizmu zázemím pre katolícku vysokoškolskú inteligenciu. Okrem iných na ňom býval i Anton Neuwirth.

Tieto akademické prednášky na rôzne témy sú určené širokej verejnosti a sú dvakrát za semester  – vždy v stredu v mesiaci október, november, marec a apríl.

Tento raz budme hovoriť o objavoch v genetike, transplantáciách orgánov, mimotelovom oplodnení, pokusoch na ľuďoch a o ohrození planéty.

Prednášať bude Mgr. Mária Kolesárová, PhD., ktorá  je odbornou asistentkou na Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala aplikovanú etiku, má doktorát z bioetiky, absolvovala stáže v Oxforde, Miláne a Washingtone.

Srdečne vás pozývame!

Prihlás sa na DOD 20. 11. v kaštieli

Srdečne Ťa pozývame na Deň otvorených dverí v Kolégiu Antona Neuwirtha v stredu 20. 11. 2019 v kaštieli v Ivanke pri Dunaji, kde Kolégium sídli.
 
Aký je rozdiel medzi vzdelávaním a kvalitným vzdelávaním? Extrémny!
Kolégium nás osobnostne rozvíja. Štúdium je tu výzva, ale sme extrémne dobrá komunita študentov, akademikov a mentorov, ktorá Ťa bude podporovať.
Oxfordská inšpirácia tkvie vo vyučovaní formou seminárov, štúdiom diel veľkých autorov, v diskusiách vo veľmi malých skupinkách s akademikom, ale aj v spoločnom komunitnom živote.
 
Ešte si nespal v kaštieli? Chceš zažiť, ako bývame a ako študujeme? Musíš to vidieť! Musíš to zažiť!
 
Čo sa bude diať v kaštieli počas DOD? Program nájdeš na webe, ale neprezradíme Ti všetko. Nechaj sa prekvapiť!
 
Zaži niečo extrémne iné!
 
 
 
 
 

Rodina a práca – dá sa to skĺbiť?

Prvá diskusia na internáte SVORADOV v tomto akademickom roku!

Tri úspešné ženy, sestry, ktoré už majú založené svoje rodiny a niekoľko detí. Pochádzajú z jednej rodiny, ale sú ich cesty profesionálneho a rodinného života rovnaké?
Príďte sa v stredu 23. 10. 2019 o 19:00 inšpirovať životným poznaním týchto zaujímavých žien na prvú tohtoročnú Svoradovskú prednášku.

Hostky:
Mgr. Ivana Novotná, PhD.
PharmDr. Silvia Pavlíková
Mgr. Alena Michalcová, PhD.

Študovňa internátu Svoradov, Svoradova 13 Bratislava

Srdečne vás pozývame!