Výlet do Gamingu, 9. – 12. 2. 2015

„Gaming bol awesome.”, tak znie najčastejšia skratkovitá reflexia tohto oddychovo – prednáškového výletu za hranice nášho nemecky hovoriaceho suseda.

Cesta tam sa síce nezaobišla bez komplikácii, ale nakoniec sme všetci šťastne dorazili na miesto určenia a zabývali sa v nádhernom kartuziánskom kláštore. Hm, a ubytovanie…Asi najčastejšia výhrada smerovala práve na chladné priestory na spanie, keďže sme však čas trávili spoločným programom, dalo sa i na túto nepríjemnú stránku tohto výletu viac-menej nemyslieť.

Program Gamingu závisel úplne od nás samých, od každého osobných preferencií. Mohli sme sa zúčastniť na doobedných/poobedných prednáškových blokoch, vedených profesormi z Franciscan University of Steubenville, Ohio, čo sme mnohí aj využívali (nedá mi nespomenúť skvelého Dr. Newtona), viesť small talk-y s Američanmi, ísť sa prejsť do prírody, zalyžovať si…možností bolo viacero. Večer po vešperách sme sa poschádzali do jedálne, alebo šli na pivo do podniku v areáli kláštora a mali spoločný spoznávací program. Podľa feedback-ov, ktoré sme dostali, sme urobili dobrý dojem, čo nás potešilo. V apríli, kedy prídu Američania k nám do Kolégia, sa budeme snažiť oplatiť ich pohostinnosť a záujem rovnakou mierou.

Profily študentov #1: Barbara Nováková

Volám sa: Barbara Nováková

Narodila som sa a pochádzam z: Bratislavy

Študujem na: VŠMU, odbor Umelecká kritika a audiovizuálne štúdiá

Čo ma priviedlo do Kolégia: Tajomstvo nepoznaných diel veľkých majstrov myslenia (a pera), ktoré postupne odhaľujem a ľudia, ktorí KAN aktívne a oduševnene spoluvytvárajú. Snažím sa zdokonaliť sa v písaní.

Čo mi zatiaľ Kolégium dalo: Za najväčší dar považujem schopnosť aktívne meniť samú seba, nebyť pasívna. Venovať veciam a ľuďom ich čas.

Čo je mojím najväčším zážitkom z Kolégia: Myslím, že ním stále je a asi aj ostane začiatočný teambuildingový víkend. Nie som človekom hromadných spontánnych akcií, ale táto skutočne stála za to. Prečo? Zistíte na FB stránke Challenge Neuwirth 777.

Čo je mojou najväčšou túžbou: Spomedzi mnohých najväčšmi vyčnieva túžba poznávať a napredovať v sebarozvíjaní sa. A byť spokojná.

Voľný čas trávim: V kinách, galériách, povaľovaním sa po kaviarňach, cestovaním, všetko najradšej s ľuďmi podobného razenia.

Akú špeciálnu vlastnosť by som chcel mať (a prečo) : Ak sa myslí pod špeciálnou nadprirodzená, nadľudská, tak by som chcela mať anjelsky dokonalú vôľu. S ňou by som dokázala všetky svoje začaté plány a plaché túžby dotiahnuť do konca.

Moje motto: “Sapere aude.”

 } else {

Kolokvium: Likvidácia ženských reholi na Slovensku

Štvrtková téma kolokvia nebola témou, o ktorej by sa rozprávalo bežne. Poznáme sestru Zdenku, no počas likvidácie ženských reholí bolo zastihnutých niekoľko tisíc sestier. A práve o tom nám porozprávala sestra Ivica Kušíková.

Sestra Ivica natočila viacero dokumentárnych filmov zachytávajúcich svedectvá sestier, medzi ktoré patria Súď ma a skúšaj a Pilátova amnestia. Pri natáčaní hovorili mnohé sestry o udalostiach 50-tych rokov po prvýkrát. Boli to svedectvá žien, ktoré boli násilným spôsobom odvádzané ozbrojenými mužmi zo svojich kláštorov.

Vtedajší režim predpokladal, že ak budú rehoľníčky ťažko pracovať a žiť v neľudských podmienkach, rehole sa podarí celkom odstrániť. Paradoxne,  sestry celú situáciu chápali ako príležitosť skutočne svedčiť o Ježišovi Kristovi a Jeho láske. Hoci žili vo veľmi náročných podmienkach, dokázali spolu pekne vychádzať, založili si zbory, skladali piesne a snažili sa hľadať radosť v maličkostiach a predovšetkým- neboli zatrpknuté. Ich jednota sa nerozbíjala, práve naopak, rástla.

Sú pre nás hrdinkami, o ktorých sa hovorí veľmi málo. Výzvu, ktorú nám sestra Ivica kládla na srdce bola, aby sme neignorovali tých, ktorí sú blízko nás. Možno sú ich životy tiež veľkým svedectvom, o ktoré prídeme, ak stratíme o nich záujem.

(sp)