John Jay Institute

John Jay Institute je program zameraný na formovanie budúcich lídrov americkej spoločnosti. Študenti trávia dni v komunite, poznávajú veľkých západných mysliteľov posledných tisícročí a smerujú k hlbokému pochopeniu ľudskej osoby. Cieľ je jednoduchý: zjednotiť a uschopniť budúcich lídrov prostredníctvom kľúčového vzdelávania o kresťanskej viere, ako aj veľkých klasických diel. Títo lídri budú potom pracovať v rôznych odvetviach ako právo, politika, umenie, vzdelávanie, veda, populárna beletria a všade inde, kde budú prispievať k rozvoju kresťanskej spoločnosti. John Jay Institute je reakciou na západné spoločnosti, ktoré potrebujú znovu objaviť cestu k dobrému životu. Ideou John Jay Institute je, že veľké hybné sily kultúry nenachádzajú úspech v ich vlastnom odhodlaní, ale v sile svojho hnutia.

Taktika, ktorú využíva John Jay Institute, je jednoduchá, ale účinná. Treba len vziať rôznych jednotlivcov s výbornými výsledkami a rozličnými ambíciami a dať im príležitosť žiť spolu, zatiaľ čo budú napĺňať prvé princípy. Študentov zjednocujú tri piliere: viera, vzdelávanie a komunita.

Každý semester sa vyberá 8 až 16 študentov z protestantského, katolíckeho a ortodoxného prostredia, ktorí budú bývať v historickom kaštieli na predmestí historickej Philadelphie. Každý pracovný deň pozostáva z troch hodín diskusných seminárov tzv. Sokratových seminárov založených na pridelených čítaniach, ktoré pokrývajú  kultúru, prirodzené právo, dejiny Cirkvi, založenie Ameriky a politickú filozofiu. Každý z týchto piatich vzdelávacích modulov trvá tri týždne. Pred každým dňom seminárov študenti čítajú 100 až 150 strán rôznorodého, ale tematického súboru textov veľkých autorov. Jednou z výhod John Jay Institute je, že študenti začínajú kľúčovými základmi viery v Boha, ktoré medzi nimi tvoria zjednocujúci prvý princíp. Jednota oddanosti Bohu umožňuje študentom hlboko reflektovať význam dobrého života a pýtať sa, akú úlohu zohráva štát a miestne komunity pri dosahovaní tohto cieľa.

John Jay Institute sa markantne odchýlil od väčšiny vzdelávacích programov v tom, že všetci študenti spolu žijú pod jednou strechou. Komunitné bývanie je často prehliadaným, no dôležitým aspektom formovania komunity. Existuje príslovie, že čím viac človek miluje ľudí, tým menej dokáže vystáť jednotlivcov. Komunita je praktický náprotivok abstraktných teórií dobrého života. Keď mladí ľudia žijú v tom istom dome, spoločne cvičia, nakupujú, spoločne sa delia o svoje životy, zistia, že ich spolužiaci sú cieľom samým o sebe, a nie sú prekážkou dokonalej spoločnosti. Keď študenti nie sú na seminári, často organizujú spoločenské podujatia, navštevujú historické budovy a miesta bitiek na východnom pobreží, alebo počas večere spríjemňujú spoločnosť hosťom, ktorí ich prišli navštíviť.

Stručne povedané, John Jay Institute sa snaží vštepiť do budúcich lídrov nutnosť vzdelávania a praktizovania cností potrebných na dosiahnutie dobrého života.

Connor bol študentom John Jay Institute na jeseň roku 2018. V súčasnosti je stážistom KAN.

Ako cirkev nekomunikuje baner na svoradovskú prednášku

Ako Cirkev (ne)komunikuje?

Môžeme tvrdiť, že cirkev nevie komunikovať, aj keď sa jedná o najväčšiu, najstaršiu a najdlhšie pôsobiacu medzinárodnú inštitúciu na svete? Odpovedá aj dnes na aktuálne otázky spoločnosti, ktoré sú hromadne prezentované v médiách? A mala by vôbec? 

Na tieto, ale aj mnohé iné otázky bude spolu s nami na svoradovskej prednáške, hľadať odpoveď Martin Kramara, CSIDr. ThLic., hovorca Konferencie biskupov Slovenska. Povie nám o pozitívach aj úskaliach vzťahu medzi biskupskou konferenciou a masmédiami. Určite nám ozrejmí aj to, ako funguje komunikácia z Vatikánu. 

Príďte a obohaťte sa.

Prednáška spojená s diskusiou bude 13. marca 2019 (streda) o 19:00 v študovni internátu Svoradov. Internát nájdete na tejto adrese.

O Svoradovských prednáškach

Svoradovské prednášky sú pravidelné prednášky a diskusie pre verejnosť, ktoré organizuje Kolégium Antona Neuwirtha. Odohrávajú sa na bratislavskom internáte Svoradov – na mieste, kde sa počas komunizmu stretávali šikovní angažovaní študenti a potajme spoločne premýšľali a diskutovali o lepšej vízii pre našu krajinu.

Cieľom prednášok je vzbudiť medzi Slovákmi záujem o spoločnosť, ľudí aj svet – aby sme sa nad vecami zamýšľali a vďaka tomu žili plnohodnotnejší život. Lebo poznanie a vzdelávanie je dobré a krásne.

Tešíme sa aj na Vás!

Ak sa chcete čokoľvek spýtať, napíšte nám, prosím, na info@kolegium.org.

 

Vstup je voľný.