Hodnotné Knihy z dielne Kolégia

Chcete sa niečo spýtať?

Napíšte nám alebo zavolajte, radi Vám pomôžeme.
Telefón k nám do Kolégia je +421 2 40 259 228.
Môžete napísať aj Terezke, ktorá má na starosti
objednávky kníh: terezia.ligacova@kolegium.org.