Často kladené otázky

 • Je štúdium v Kolégiu vekovo ohraničené?

  Áno. V čase absolvovania Kolégia, nemôže mať študent viac, ako 26 rokov. To znamená, že ak sa hlási na jednoročný program, nemôže mať v čase podania prihlášky viac ako 25 rokov.

  Ak sa hlási na dvojročný program, nemôže mať v čase podania prihlášky viac ako 24 rokov.

 • Môžem sa prihlásiť, aj keď som už v 4. ročníku VŠ?

  Z Kolégia vyťažíš najviac, ak sa prihlásiš počas bakalárskeho štúdia. Ak sa ale budúci rok chystáš na magisterské štúdium a chceš ísť do Kolégia, pokojne sa prihlás.

 • Nachádza sa Kolégium aj na inom mieste ako v Ivanke pri Dunaji?

  Najbližší akademický rok 2020/2021 je možné študovať dvojročný program KAN len v Ivanke pri Dunaji. V akademickom roku 2012/2013 bolo možné študovať aj v Trnave, avšak tento program v Trnave sme nepredĺžili.

 • Ako prebiehajú skúšky?

  Skúšky sú na konci každého semestra. Obsahovo sú zamerané na schopnosť študentov myslieť – kriticky, analyticky i synteticky. Pre prípravu je kľúčové pochopenie textov, ktoré študenti počas celého semestra čítajú a diskutujú, a schopnosť implikácie ich téz a argumentov pre porovnanie alebo dosadenie do situácií v bežnom živote.

 • Čo nastane po skončení programu KAN?

  Úspešní absolventi počas slávnostnej promócie dostanú diplom o absolvovaní programu a taktiež sú prijatí za členov Kolégia Antona Neuwirtha Alumni Network. Časť študentov má možnosť pokračovať v našom stážistickom programe na Svoradove alebo pokračovať v podobnom štúdiu v zahraničí. Pozri časť O štúdiu.

 • Koľko sa za štúdium a bývanie v Kolégiu platí?

  Všetky užitočné informácie nájdeš v záložke o financovaní štúdia.

 • Mám záujem, ale nemám finančné prostriedky na pokrytie nákladov. Dá sa s tým niečo robiť?

  Neboli by sme radi, keby peniaze boli prekážkou k prihláseniu sa do Kolégia. Kolégium je otvorené každému, kto má vlastnosti, ktoré hľadáme, aj keď si štúdium nemôže dovoliť. Viac TU. 

 • Koľko je absolventov KAN?

  Momentálne má Kolégium Antona Neuwirtha spolu 176 absolventov.

 • Musím byť pokrstený katolík?

  Kolégium je postavené na katolíckej tradícii, čo však neznamená, že prijímame iba katolíkov. Medzi študentmi sme mali aj ‚nekatolíkov’. Kolégium je otvorené pre všetkých ľudí, ktorí majú záujem o duchovný rast a hľadanie pravdy.

 • Kedy sa môžem prihlásiť?

  Prihlášky do akademického roka 2020 prijímame do 1. mája 2020. Viac informácií TU.

 • Čo ak sa vyučovanie na mojej univerzite kryje s vyučovaním v Kolégiu?

  Je to pomerne častá prekážka, doposiaľ sa nám vždy podarilo takúto situáciu vyriešiť. Je nutné riešiť to ešte pred začiatkom semestra (resp. hneď po zverejnení rozvrhu hodín) s vyučujúcim v škole a s akademikmi v Kolégiu. Vyučujúci na vysokých školách sú však často príjemne prekvapení, že študuješ vo voľnom čase v Kolégiu, a tak sa neraz stalo, že prijali ospravedlnenie, prípadne si so študentom dohodli individuálne podmienky absolvovania predmetu. Kolégium Ti tiež môže poskytnúť oficiálnu žiadosť o zmenu rozvrhu hodín z dôvodu doplnkového vyučovania na inej vzdelávacej inštitúcii.

 • Neštudujem v Bratislave. Dá sa študovať v Kolégiu inak ako bez prerušenia školy?

  Mali sme už študentov, ktorí študovali v Kolégiu v Ivanke pri Dunaji a denne dochádzali do Trnavy na ich vysokú školu. Niektorí študenti zo vzdialenejších miest (napr. Ružomberok, Rím,…) si vybavili dištančný študijný plán.

  Kolégium sa nedá absolvovať bez aktívnej účasti na formačnom programe. Ak však študuješ v mieste, ktoré nie je vzdialené viac ako hodinu autobusom (napríklad Trnava), prípadne študuješ diaľkovo, je to celkom možné. Navyše v dopravnom prostriedku sa dajú čítať texty do Kolégia.

 • Ako je to s dopravou z Ivanky do Bratislavy a späť?

  Cesta vlakom trvá 13 min. Vlaková zastávka je hneď za areálom kaštieľa. Cesta autobusom trvá priemerne 30 min. Autobusová zastávka je hneď pred kaštieľom. Problémom cestnej dopravy sú zápchy, ktoré sú pravidelné ráno (7:30 – 8:30) cestou do BA a poobede cestou z BA (17:00 – 18:30). Vtedy trvá cesta autobusom dlhšie. Výhodou je, že vo vlaku aj v autobuse sa dajú čítať texty do Kolégia.

 • Sú všetky akcie v Kolégiu povinné?

  Všetky nie. Od študenta KAN sa vyžaduje účasť na seminároch (2x týždenne), kolokviách (1x týždenne), tutoriáloch (1x týždenne) a spoločných víkendoch (približne 1x do mesiaca). Je možné vymeškať ich z vážnych dôvodov, ale treba to konzultovať s vedením KAN. V Kolégiu je možné zúčastniť sa okrem povinných aktivít množstva formálnych i neformálnych podujatí, na ktorých stretneš inšpiratívnych ľudí, zabavíš sa a naučíš sa nové veci. Veľmi odporúčame vyhradiť si dostatok času na všetky tieto podujatia a využiť tak pridanú hodnotu KAN.

 • Je v Kolégiu večierka? Môžem vo svojom voľnom čase kedykoľvek odísť z Ivanky?

  V Kolégiu nie je večierka, príchody a odchody sú ľubovoľné. Treba sa zúčastniť na povinnom programe, avšak čo a kedy robíš mimo neho, je na tebe. Kolégium je rezidenčný program, je teda tvojím druhým domovom (internátom), kde väčšinu času bývaš.

 • Môžem mať v Kolégiu návštevy?

  Návštevy sú dovolené. Kolégium je otvorené ľuďom a budeme radi, keď sa o Kolégiu dozvedia aj tvoji známi. Pozvať ich môžeš napríklad na všetky kolokviá a Svoradovské prednášky. Niektoré časti programu sú len pre študentov KAN. Návštevy môžu v Kolégiu aj prenocovať. V dievčenskej časti sú k dispozícii matrace a v chlapčenskej postele v obývačke.

 • Dá sa stíhať popri škole a KAN ešte aj pracovať?

  Štúdium v Kolégiu je samo osebe časovo náročné. Zaberá väčšinu voľného času popri štúdiu na vysokej škole, hlavne na začiatku. Od študenta KAN sa vyžaduje prítomnosť na povinnom programe, ktorý zaberá 12 hodín týždenne a mesačne jeden spoločný víkend. Okrem povinného programu sa odporúča nájsť si na štúdium textov 12 hodín týždenne. Odporúča sa v tomto roku uvoľniť si čo najviac záväzkov. Záleží od časovej náročnosti a typu práce.

 • Musím v Kolégiu chodiť len v obleku?

  Dress code počas oficiálneho programu v Kolégiu je totožný s dress codom na tradičných vzdelávacích inštitúciách. To znamená, že na spoločné večere, semináre a omše chodíme oblečení v business casual, na oficiálne slávnosti (napr. promócia) je dress code business formal.

 • Som aktívny v iných organizáciách/spoločenstvách/farnosti... Bude to časový problém?

  Záleží predovšetkým od náročnosti tvojej vysokej školy a od tvojho time-manažmentu. V Kolégiu sa každoročne potvrdzuje, že čím viac (sa) do KAN dáš, tým viac z KAN získaš.

  Študenti v Kolégiu sa spolu potrebujú spoznať aj prostredníctvom neformálnych podujatí – napr. pri spoločnom nedeľnom obede, pri objavovaní prírodných krás v okolí Ivanky alebo pri spoločnom štúdiu či duchovných aktivitách. Preto je dobré vo viac či menej veľkej miere sa uvoľniť z iných mimoškolských záväzkov – z brigád, krúžkov či aktivít vo svojej farnosti.

 • Rodičia chcú, aby som voľný čas a víkendy trávil doma. Musím byť v tom čase v Kolégiu?

  Nemusíš, ale je vysoko pravdepodobné, že budeš chcieť. Je preto dobré na to svoje okolie už vopred pripraviť. Dvojročné štúdium v Kolégiu je predsa jedinečná šanca, akú dostane 30 študentov z celého Slovenska. Je to čas, ktorý ťa formuje po všetkých stránkach a nejednému už zmenil život. Koľko doň investuješ, toľko sa ti vráti. Povinný je v Kolégiu len jeden víkend v mesiaci; ako stráviš ostatné víkendy a vôbec aj čas mimo programu KAN, je na tebe.

 • Koho môžem kontaktovať, ak mám ešte otázky týkajúce sa dvojročného programu KAN?

  Ak poznáš niektorého z našich študentov alebo absolventov, veríme, že ti rád zodpovie otázky týkajúce sa Kolégia. Napísať môžeš aj priamo nám do KAN na mail info@kolegium.org.

 • Musím vedieť dobre po anglicky?

  Áno. Kvôli textom a ľuďom. Časť textov na semináre máme k dispozícii len v anglickom jazyku (ide o pomerne náročnú akademickú angličtinu). Časť seminárov a niektoré kolokviá  sú vedené len v anglickom jazyku (napr. tie s oxfordským profesorom Williamom E. Carrollom alebo so stážistami z John Jay Institute). Kolégium tiež udržuje blízke vzťahy s podobnými organizáciami v zahraničí; každoročne chodíme na výmenný pobyt do Kolégia sv. Ignáca v Budapešti a do LCI v  Gamingu.  Súčasťou prijímacieho procesu je teda aj test z AJ. Napriek spomínanej náročnosti majú študenti vždy prvý semester na postupné zlepšovanie angličtiny, väčšina spomínaných aktivít prebieha v druhom semestri.

 • Ako vyzerá ubytovanie v Kolégiu? Ako sú zariadené izby?

  V Kolégiu sa býva skvelo. Ako vyzerajú izby a čo všetko v nich máš k dispozícii, sa dozvieš TU.

 • Nemám záujem o akademický program v Ivanke, ale zaujal ma program na Svoradove. Môžem sa naň prihlásiť?

  Svoradovský program je určený len našim absolventom. Okrem komunitného, duchovného a akademického života sa k nemu pripája aj profesijný, keďže Svoradovci sú stážistami Kolégia a pomáhajú chodu organizácie svojim talentom.

Ak si tu nenašiel všetky odpovede, opýtaj sa nás

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.