Financovanie štúdia

Ročné náklady na účastníka dvojročného programu sú približne 5000 eur, na účastníka ročného programu priblážne 7000 eur. Myslíme si, že kvalitné štúdium by nemalo byť zadarmo. Na druhej strane je Kolégium otvorené každému, kto má vlastnosti, ktoré hľadáme, aj keď si nákladné štúdium nemôže dovoliť. Nechceme, aby peniaze niekomu zabránili v tom, aby u nás študoval.

Iba vďaka mnohým štedrým ľuďom môžeme každému prijatému študentovi poskytnúť štipendium, ktoré pokryje väčšinu nákladov študenta, a to nasledovným spôsobom:

  1. Základné štipendium – každý prijatý študent dvojročného programu si platí členský príspevok za jeden mesiac akademického roka vo výške 178 eur (alebo 228 eur pri jednoročnom programe), čo je iba necelá tretina z reálnych mesačných nákladov na študenta. Zvyšné dve tretiny pokrýva Kolégium a jeho donori.
  2. Prospechové štipendium – každý mesiac má 6 študentov možnosť získať prospechové štipendium vo výške 35 eur. V prípade získania štipendia sa mesačné náklady študenta dvojročného programu Kolégia znižujú na 143 eur.

Klasický rok študenta dvojročného programu Kolégia (vrátane základného štipendia) stojí 178 eur x 9 mesiacov = 1602 eur, plus alikvotná časť za september, ktorá je 89 eur. Tým, ktorí sa prihlásili do prvého termínu (1. marec 2020), je táto alikvotná časť odpustená.

Klasický rok študenta jednoročného programu Kolégia (vrátane základného štipendia) stojí 228 eur x 9 mesiacov = 2052 eur, plus alikvotná časť za september, ktorá je 114 eur. Tým, ktorí sa prihlásili do prvého termínu (1. marec 2020) je táto alikvotná časť odpustenná.

V mesačnom členskom je zahrnuté:

  • ubytovanie v jedno-/dvojlôžkových izbách
  • spoločná varená večera – v pondelok/utorok a vo štvrtok
  • 2 semináre, tutoriál, kolokvium
  • víkendový formačný tréning
  • mentoring študenta

Mnohým našim študentom pomáhajú s financovaním štúdia v Kolégiu rodičia či iní príbuzní. Niektorí si na štúdium dokázali ušetriť z vlastných príjmov (napr. prázdninové brigády). Ďalšou možnosťou je vlastný fundraising študenta. Neodporúčame, aby študent Kolégia počas samotného štúdia v Kolégium brigádoval, pretože sa tým oslabuje jeho zážitok, ako aj študijné kapacity.