Free Society Seminar

Free Society Seminar (Seminár o slobodnej spoločnosti) vznikol z iniciatívy Michaela Novaka, významného amerického filozofa a teológa slovenského pôvodu. Jeho cieľom bolo zabrániť prehlbovaniu kresťanskej intelektuálnej medzery medzi Európou a Severnou Amerikou. Od roku 2000 je seminár každoročne prítomný aj na Slovensku.

Ide o 9-dňovú letnú školu pre vysokoškolských študentov a mladých profesionálov zo Slovenska a Ameriky, počas ktorej sa rozoberajú základné piliere slobodnej spoločnosti.

O zakladateľovi letnej školy Michaelovi Novakovi napísal týždenník .týžden, že to bol najvplyvnejší Slovák. Prečítajte si celý článok o jeho veľkom životnom diele i o jeho intenzívnom spojení so Slovenskom.

Osobným priateľom Michaela Novaka bol aj rektor Kolégia Martin Luterán. Ako na tohto výnimočného muža spomína? Dozviete na stránkach .týždeň a tiež v Konzervatívnom denníku Postoj.
Martinove dojmy z Michaelovho pohrebu v USA z februára 2017 si zas môžete pozrieť tu.

Odkaz na intelektuálnu tradíciu

Seminár sa venuje trom pilierom spoločnosti – ekonomickému, politickému a kultúrnemu. To, čím sa seminár odlišuje od ostatných, je medzinárodná výmena skúseností. Stretávajú sa na ňom študenti a mladí profesionáli a vedú ich špičkoví učitelia z USA a Slovenska. Práve kombinácia európskeho a amerického štýlu prispela k vytvoreniu jedinečného intelektuálneho zážitku. Zameraním seminárov je predovšetkým poznávanie slobody a slobodnej spoločnosti. Názory amerických účastníkov na slobodnú spoločnosť sa výrazne líšia od tých našich, poznačených dlhými rokmi komunizmu a pomerne krátkou históriou krajiny, čo je hlavný prínos seminára pre našich účastníkov.

Ciele Free Society Seminar-a sú intelektuálna inšpirácia, medzikultúrny dialóg a duchovná formácia.

Martin Luterán s rodinou na návšteve u Michaela Novaka v roku 2015.