Letná univerzita

Letná univerzita o etike, politike a kultúre je 9-dňová akadémia pre študentov stredných škôl. Pozostáva z prednášok, diskusií a seminárov o etike, metafyzike, politike a kresťanstve. Koná sa každoročne na konci leta, v poradí už 13. ročník bude organizovať KAN v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera.

LUNI ponúka

Letná univerzita ti ponúka možnosť riešiť tie najdôležitejšie otázky, ktoré sa neučia v škole, v diskusii s tými najmúdrejšími ľuďmi, akí kedy žili. Učiteľmi na Letnej univerzite sú Sokrates, Platón, Aristoteles, Cicero, Augustín, Tomáš Akvinský… My ti pomôžeme rozumieť ich myšlienkam a dáme ti príležitosť ich aplikovať.

Následne Ti dáme možnosť vžiť sa do kože zákonodarcu a poslanca v parlamente a použiť tieto myšlienky na riešenie aktuálnych problémov na Slovensku a v Európe. Okrem toho priestor na vážne i nevážne debaty dlho do noci, hodnotné filmy, aktívny relax pri športe a hosťovské prednášky s prednášajúcimi aj zo zahraničných univerzít. A to všetko v priateľskej, neformálnej atmosfére.

Sme presvedčení, že po Letnej univerzite bude svet pre teba prístupnejší a zaujímavejší a že budeš mať veľmi silnú motiváciu aj ďalej objavovať a hľadať pravdu.

LUNI hľadá

Nehľadáme študentov len s najlepším vysvedčením. Hľadáme študentov, ktorí sú vnímaví a chcú kriticky myslieť, aj keď to niečo stojí. Takých, ktorí potrebujú počuť a zvážiť dôvody, aby vykonali niečo, čo sa od nich žiada, a ktorí sú pripravení rovnako zdôvodňovať svoje konanie druhým. Pre ktorých je dôležitá osobná sloboda aj proti vôli väčšiny. Ktorí nie sú ľahostajní voči svetu okolo nich. Ktorým záleží na pravde, dobre a kráse. S odvahou riskovať, vyjsť zo seba a budovať autentické priateľstvá.