Spolupracujúce organizácie

Spoločnosť Ježišova

Spoločnosť Ježišova

Vďaka spolupráci so Spoločnosťou Ježišovou (jezuiti) môže Kolégium fungovať v ivanskom kaštieli. Jezuiti štedro poskytli Kolégiu krásne historické priestory v kaštieli, ako aj v novších priľahlých budovách v areáli kaštieľa.

Interakcia so sestrami a pátrami v Jezuitskej komunite pri kaštieli dáva študentom možnosť nazrieť do cnostného života ľudí, ktorí svoj život zasvätili Bohu.

Spoločnosť Ježišova mimo priestorov poskytuje študentom Kolégia i duchovné sprevádzanie, duchovné cvičenia ako i každodenné sväté omše s  kaplánom Kolégia –  Pavlom Solčánym SJ.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH)

Kolégium Antona Neuwirtha je dielom Spoločenstva Ladislava Hanusa, ktoré vzniklo v roku 2002.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa je katolíckym akademických spoločenstvom, ktoré je otvorené pre všetkých kresťanov a všetkých ľudí hľadajúcich pravdu.

Víziou SLH je byť inšpirujúcim spoločenstvom vzdelaných a angažovaných kresťanov, ktorí budú obohacovať kultúru a verejný život na Slovensku.

Zakladateľom SLH je súčasný rektor Kolégia Martin Luterán, ktorého patrónom sa stal Anton Neuwirth, dlhé roky snívajúci o vytvorení inštitúcie, ktorá by sa venovala formácii a vzdelávaniu mladých kresťanov. Po istom čase prišiel Martin Luterán s myšlienkou založiť profesionálnu inštitúciu, ktorá by poskytovala aj ročný internátny program. Tak vzniklo Kolégium Antona Neuwirtha. V súčasnosti sa spolupráca Kolégia so Spoločenstvom Ladislava Hanusa každým rokom viac prehlbuje aj prostredníctvom nasledujúcich projektov:

Bratislava za život

Bratislavský pochod za život sa uskutočnil 13. apríla 2014, za podpory viac ako 9000 ľudí. Po úvodnom stretnutí na Hviezdoslavovom námestí vystúpení živých kapiel a vystúpeniach ľudí sa manifestovalo centrom mesta až po Medickú záhradu. SLH robilo túto akciu s podporou HFI, Fóra života a študentov KAN. Viac info: www.bratislavazazivot.sk

Bratislavské Hanusove Dni

Bratislavské Hanusove dni (BHD) sú novým formátom mestského akademického festivalu, ktorý sa venuje vzťahu kresťanstva a súčasnej kultúry. Počas BHD prebieha na rôznych miestach po celej Bratislave séria podujatí – semináre, prednášky, kultúrne vystúpenia a workshopy spojené s diskusiou – rozdelené do šiestich tematických oblastí (ekonomika, filozofia, história, politika, teológia a umenie). Viac o BHD tu: www.bhd.sk

Mentoring KAN

Keďže mnohí z členov Spoločenstva Ladislava Hanusa sú vo svojich povolaniach úspešnými mladými profesionálmi, Kolégium sa rozhodlo osloviť ich s ponukou stať sa mentormi aktuálnych členov KAN. Študenti teda môžu spoznať zaujímavých ľudí, ktorí im môžu podať pomocnú ruku pri riešení ich životných otázok a kariérneho smerovania.

Spoločenské akcie SLH a KAN

Spolupráca oboch organizácii vyvrcholila niekoľkými spoločenskými podujatiami, ktoré boli pre obe organizácie spoločné. Vznikol tak spoločný ples v retro štýle 60-tych rokov alebo oslava  10-tych narodenín SLH, ktoré sú príkladmi živej komunity SLH a KAN.

Púť od Hanusa k Neuwirthovi

KAN a SLH každoročne spoja svoje sily, aby zorganizovali unikátnu púť Od Hanusa k Neuwirthovi. Členovia oboch organizácií putujú od hrobu Ladislava Hanusa v Ružomberku k hrobu Antona Neuwirtha v Bojniciach, s úmyslom vzdať poctu týmto velikánom Slovenskej katolíckej inteligencie. Posledný rok viedla trasa cez hrebeň Veľkej Fatry a trvala 4 dni.

Vzdelávacie inštitúcie

 KAN realizuje spoluprácu so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami v rôznych formách ako sú napríklad:

  • stážistické pobyty
  • výmenné pobyty študentov
  • hosťujúci prednášajúci
  • výmena skúseností

John Jay Institute, USA

Internationales Theologisches Institut, Rakúsko

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium, Maďarsko

Franciscan University of Steubenville, USA/Rakúsko

 

Centre for Thought of John Paul II., Poľsko

The Witherspoon Institute , USA

The Witherspoon Institute

Ostatné spriatelené organizácie

Ostatné spriatelené organizácie:

Nenápadní hrdinovia / v zápase s komunizmom

HFI – Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

Zastolom.sk – sprievodca rodín na ceste viery