Kresťanstvo a kultúra

Kresťanstvo sa stalo základom pre západnú civilizáciu, a to je skutočnosť, ktorá platí pre každého človeka bez ohľadu na jeho náboženské presvedčenie.

Čo však z tohto základu zostalo dnes živé? Koľko toho treba odkryť?

Aj na takéto otázky hľadáme počas seminárov odpovede

  • Čím je filozofia užitočná pre náboženstvo podľa kardinála Newmana?
  • Ako podľa Tocquevilla náboženstvo priamo prispieva k demokracii v Amerike?
  • Čo treba podľa Guardiniho k tomu, aby kresťanstvo prežilo?
  • Chceme žiť večne?

Ciele

  • hlbšie poznať základné diela západnej civilizácie
  • lepšie porozumieť kresťanským a zároveň európskym koreňom
  • uvedomiť si civilizačný vplyv kresťanstva a jeho vzťah k spoločnosti
  • inšpirovať sa pre svoju spoločenskú angažovanosť od tých „najlepších“ vo svojej dobe