Morálna, politická a právna filozofia

Osobné dejiny každého človeka sú poznačené hľadaním odpovede na otázku „Čo mám robiť, aby som bol šťastný?“ Tento kurz ponúka stretnutie s veľkými mysliteľmi západnej civilizácie v momente, keď rozmýšľajú nad dosiahnutím šťastia pre seba samých ako aj pre celú spoločnosť.

Hľadaním odpovedí na tieto otázky načrie študent nielen do nevyčerpateľného intelektuálneho bohatstva západnej civilizácie, ale aj do vlastného vnútra. Iba tak sa mu podarí zoradiť si vlastné myšlienky, uvedomiť si rozpory a zbaviť sa neopodstatnených predsudkov, objaviť neprebádané kúty vlastnej duše a lepšie spoznať štruktúry a inštitúcie, ktoré mu pomáhajú žiť s druhými.

Ciele kurzu:

  • oboznámiť študentov s hlavnými problémami morálnej, politickej a právnej filozofie
  • predstaviť tradíciu uvažovania o prirodzenom zákone
  • inšpirovať nádej a dôveru vo všeobecnú dosiahnuteľnosť a prístupnosť pravdy pre etiku, politiku, právo a verejnú politiku
  • vyvinúť u študentov schopnosť argumentovať politické závery z etických premís

Budeme hľadať odpovede aj na tieto otázky:

  • Ako si má podľa Aristotela mladý človek zariadiť život, aby bol šťastný?
  • Ako sa má organizovať moderná spoločnosť podľa Tomáša Akvinského?
  • Čo je to právo? Aký je vzťah medzi právom a morálkou?
  • Môže niekto konzistentne tvrdiť, že umelý potrat je zlý, ale jeho kriminalizácia by bola nesprávna?