Organizácia štúdia

Organizácia štúdia v Kolégiu Antona Neuwirtha je v zásade rovnaká ako organizácia školského roka na univerzitách. Akademický rok v Kolégiu sa delí rovnako na dva semestre a skúškové obdobia.

Semester

Počas semestra prebieha výučba v pondelok (1. ročník) alebo v utorok (2. ročník) a vo štvrtok večer (ročníky sa striedajú – výučba je teda pre každý ročník len každý druhý týždeň). Podrobnejšie informácie o predmetoch nájdeš tu.

Pre študentov jednoročného intenzívneho programu prebieha výučba v pondelok, utorok a aj vo štvrtok. Výučbu majú spojenú so študentami prvého ročníka aj so študentami ročníka druhého.

Študenti absolvujú každý týždeň aj hodinový tutoriál (študenti jednoročného intenzívneho programu ich absolvujú dva)teda stretnutie dvoch až troch študentov s akademikom, kde hlbšie a individuálne prediskutujú problémy zo seminára. Tutoriály prebiehajú v utorok alebo v stredu v čase, ktorí si zvolia študenti.

Študenti v rámci roka v Kolégiu taktiež absolvujú každý mesiac jeden spoločný víkend (študenti jednoročného intenzívneho programu ich absolvujú dva) zameraný na zlepšenie praktických zručností a osobného duchovného života (prezentačné a komunikačné zručnosti, leadership a organizácia času, duchovná obnova…).

Organizácia času v Kolégiu