Prezentačné materiály

Listy Kolégia Antona Neuwirtha

Letáky, plagáty, banery

Štúdium v Kolégiu Antona Neuwirtha [pdf]

Rekruitingový plagát Kolégia Antona Neuwirtha [jpg]

Letná univerzita o politike, kultúre a etike pre stredoškolákov [pdf]