Prezentačné materiály

Výročné správy

Výročná správa za akademický rok 2015/2016

Výročná správa za akademický rok 2014/2015

Výročná správa za akademický rok 2013/2014

Výročná správa za akademický rok 2012/2013

Výročná správa za akademický rok 2011/2012

Výročná správa za akademický rok 2010/2011

Výročná správa za akademický rok 2009/2010

Letáky, plagáty, banery

Štúdium v Kolégiu Antona Neuwirtha [pdf]

Rekruitingový plagát Kolégia Antona Neuwirtha [jpg]

Letná univerzita o politike, kultúre a etike pre stredoškolákov [pdf]