Silvia Babálová

mesto pôvodu: Bratislava

stredná škola: Gymnázium Matky Alexie v Bratislave

vysoká škola: Univerzita Komenského

odbor: Aplikovaná ekonómia