Michal Krčméry

KAN Trnava, 2011/2012
  • Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov
  • Hospodárska diplomacia
  • 4. ročník