Miriam Beláková

KAN Ivanka pri Dunaji, 2011/2012
  • Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta
  • Klasické jazyky
  • 3. ročník