Financovanie štúdia

Členské v KAN

Ročné náklady na účastníka dvojročného programu sú približne 4500 Eur. Myslíme si, že kvalitné štúdium by nemalo byť zadarmo. Na druhej strane je Kolégium otvorené každému, kto má vlastnosti, ktoré hľadáme, aj keď si nákladné štúdium nemôže dovoliť. Nechceme, aby peniaze niekomu zabránili v tom, aby u nás študoval.

Iba vďaka mnohým štedrým ľuďom môžeme každému prijatému študentovi poskytnúť štipendium, ktoré pokryje väčšinu nákladov študenta, a to nasledovným spôsobom:

 1. Základné štipendium – každý prijatý študent si platí členský príspevok za jeden mesiac akademického roka vo výške 165 Eur, čo je iba 35% z reálnych mesačných nákladov na študenta. Zvyšných 309 Eur pokrýva Kolégium a jeho donori.
 2. Prospechové štipendium – každý mesiac má 6 študentov možnosť získať prospechové štipendium vo výške 35,- €. V prípade získania štipendia sa mesačné náklady znižujú na 130 Eur.

V prípade, že je sociálna situácia študenta a jeho rodiny zložitá, môžeme na základe preukázateľných dôvodov a odôvodnenej žiadosti študenta individuálne riešiť možnosť ďalšej podpory.

Klasický rok študenta dvojročného programu Kolégia (vrátane základného štipendia) stojí 165 Eur x 9 mesiacov = 1485 Eur, plus alikvotná časť za september, ktorá je 80 Eur. Tým, ktorí sa prihlásili do prvého termínu (1. marec 2018), je táto alikvotná časť odpustená.

Klasický rok študenta jednoročného programu Kolégia (vrátane základného štipendia) stojí 195 Eur x 9 mesiacov = 1755 Eur, plus alikvotná časť za september, ktorá je 80 Eur. Tým, ktorí sa prihlásili do prvého termínu (1. marec 2018), je táto alikvotná časť odpustená.

V mesačnom členskom je zahrnuté:

    • ubytovanie v jedno-/dvojlôžkových izbách
    • spoločná varená večera – v pondelok/utorok a vo štvrtok
    • 2 semináre, tutoriál, kolokvium
    • víkendový formačný tréning
    • mentoring študenta

Mnohým našim študentom pomáhajú s financovaním štúdia v Kolégiu rodičia či iní príbuzní. Niektorí si na štúdium dokázali ušetriť z vlastných príjmov (napr. prázdninové brigády). Ďalšou možnosťou je vlastný fundraising študenta. Neodporúčame, aby študent Kolégia počas samotného štúdia v KAN brigádoval, pretože sa tým oslabuje jeho zážitok, ako aj študijné kapacity.