Financovanie štúdia

Členské v KAN

Ročné náklady na účastníka dvojročného programu sú približne 4500 Eur. Myslíme si, že kvalitné štúdium by nemalo byť zadarmo. Na druhej strane je Kolégium otvorené každému, kto má vlastnosti, ktoré hľadáme, aj keď si nákladné štúdium nemôže dovoliť. Nechceme, aby peniaze niekomu zabránili v tom, aby u nás študoval.

Iba vďaka mnohým štedrým ľuďom môžeme každému prijatému študentovi poskytnúť štipendium, ktoré pokryje väčšinu nákladov študenta, a to nasledovným spôsobom:

 1. Základné štipendium – každý prijatý študent dvojročného programu si platí členský príspevok za jeden mesiac akademického roka vo výške 168 Eur, čo je iba 35% z reálnych mesačných nákladov na študenta. Zvyšných 312 Eur pokrýva Kolégium a jeho donori.
 2. Prospechové štipendium – každý mesiac má 6 študentov možnosť získať prospechové štipendium vo výške 35,- €. V prípade získania štipendia sa mesačné náklady znižujú na 133 Eur.

V prípade, že je sociálna situácia študenta a jeho rodiny zložitá, môžeme na základe odôvodnenej žiadosti študenta individuálne riešiť možnosť ďalšej podpory.

Klasický rok študenta dvojročného programu Kolégia (vrátane základného štipendia) stojí 168 Eur x 9 mesiacov = 1512 Eur, plus alikvotná časť za september, ktorá je 80 Eur. Tým, ktorí sa prihlásili do prvého termínu (1. marec 2018) je táto alikvotná časť odpustená.

Klasický rok študenta jednoročného programu Kolégia (vrátane základného štipendia) stojí 198 Eur x 9 mesiacov = 1782 Eur, plus alikvotná časť za september, ktorá je 80 Eur. Tým, ktorí sa prihlásili do prvého termínu (1. marec 2018) je táto alikvotná časť odpustenná.

V mesačnom členskom je zahrnuté:

    • ubytovanie v jedno-/dvojlôžkových izbách
    • spoločná varená večera – v pondelok/utorok a vo štvrtok
    • 2 semináre, tutoriál, kolokvium
    • víkendový formačný tréning
    • mentoring študenta

Mnohým našim študentom pomáhajú s financovaním štúdia v Kolégiu rodičia či iní príbuzní. Niektorí si na štúdium dokázali ušetriť z vlastných príjmov (napr. prázdninové brigády). Ďalšou možnosťou je vlastný fundraising študenta. Neodporúčame, aby študent Kolégia počas samotného štúdia v KAN brigádoval, pretože sa tým oslabuje jeho zážitok, ako aj študijné kapacity.