SOFIA je esejistická súťaž pre študentov stredných škôl, ktorú organizuje Akadémia veľkých diel.

Napíš esej do 29. februára a vyhraj parádne ceny!

www.sutazsofia.sk