Akademický tím

Martin Luterán

Martin Luterán

rektor

Martin vyštudoval právo na Univerzite Komenského a právnu filozofiu na Oxfordskej univerzite v Anglicku, kde získal tituly M.Jur., M.Phil. a D.Phil.. Vo svojom výskume na Oxfordskej univerzite sa venoval o.i. vzťahu práva a morálky, obzvlášť v kontexte ľudských práv. Už niekoľko rokov prednáša a vedie semináre o etike a prirodzenom zákone pre stredoškolákov, vysokoškolákov, ako aj odbornú verejnosť.

Juraj Šúst

Juraj Šúst

člen Správnej rady, učiteľ

Juraj vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite, v štúdiu pokračoval na doktorandskom stupni. Tri roky pôsobil ako externý člen Katedry sociológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, neskôr na Katedre politológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa, v Kolégiu učí najmä politickú filozofiu a kresťanskú kultúru.

Matúš Sitár

Matúš Sitár

učiteľ, prekladateľ

Matúš vyštudoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Venuje sa metafyzike, jej vzťahu k etike a vzťahu medzi rozumom a vierou. V roku 2010 začal na pokračovanie prekladať komentáre cirkevných otcov k nedeľným evanjeliám, ktoré si môžete prečítať na www.catenaaurea.sk.

Jozef Fekete SJ

Jozef Fekete SJ

kaplán, učiteľ

Jozef je členom jezuitskej komunity v Ivanke pri Dunaji. Prednášal filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, ako aj na zahraničných vysokých školách (Zimbabwe, USA). V auguste 2012 vydal knihu "Mlčanie, bytie, jazyk". V Kolégiu učí kurz "Umenie, interpretácia a my" a sprevádza študentov v ich duchovnom živote.

Hosťujúci akademici

Dr. William E. Carroll

Dr. William E. Carroll

Je členom dominikánskeho kolégia (Blackfriars) a teologickej fakulty Oxfordskej univerzity. Zaoberá sa európskou históriou a históriou vedy. Vydal niekoľko kníh, medzi nimi aj knihu Stvorenie a veda, ktorú Kolégium preložilo do slovenčiny.

Jaroslav Daniška

Jaroslav Daniška

novinár

Jaroslav je redaktorom v Konzervatívnom denníku Postoj. Píše najmä o spoločenských, politických a náboženských témach. Študoval politické vedy v Trnave, Prahe a Varšave.

Andrea Mikolášiková

Andrea Mikolášiková

Andrea vyštudovala katolícku teológiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Absolvovala študijný pobyt na Katholieke Universiteit v Leuven (Belgicko). Licenciát so špecializáciou na teológiu manželstva a rodiny získala na International Theological Institute v Trumau (Rakúsko). V súčasnosti sa venuje najmä rodine. Je šéfredaktorkou webovej stránky pre kresťanské rodiny www.zastolom.sk

Lektori stredoškolských Kolégií KAN

Jaroslav Varchola

Jaroslav Varchola

Jaroslav založil stredoškolské kolégiá v Košiciach a v Humennom. Je lektorom Kolégia pre stredné školy - pravidelne navštevuje gymnáziá na Slovensku, kde pre študentov vedie semináre o kritickom myslení. Jaroslav v roku 2016 dokončil doktorandské štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v odbore biofyzika.

Michal Čop

Michal Čop

Michal je absolventom trnavského programu Kolégia Antona Neuwirtha. Pôsobil aj ako stážista na svoradovskom programe. Ukončil štúdium politológie na Univerzite Komenského. V súčasnosti je manažérom pre stredoškolské Kolégia - koordinuje programy na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach a na Gymnáziu sv. Edity Steinovej, tiež v Košiciach. Zároveň je spolupracovníkom Spoločenstva Ladislava Hanusa na východnom Slovensku.

Tréneri víkendových seminárov

Michal Novota

Michal Novota

komunikačno-prezentačné zručnosti

Michal Novota sa venuje konzultingu a koučingu v oblasti reštartu a rozvoja značiek, PR stratégií, komunikačných, manažérskych a líderských zručností v spoločnosti Restartup. Konzulting v oblasti politického marketingu rozvíja v spoločnosti Campaigns pôsobiacej v Českej a Slovenskej republike. Je tiež fundraiserom v Slovenskej organizácii pre vesmírne aktivity. Pracoval ako strategic planner reklamnej agentúry MARK/BBDO, tréner a program officer v International Republican Institute, hovorca a šéf komunikácie KDH a hovorca agentúry SARIO. V súčasnosti je tiež redaktorom a reportérom týždenníka .týždeň.

Marián Kolník

Marián Kolník

leadership, 7 návykov skutočne efektívnych ľudí

Vrcholový manažér vo viacerých medzinárodných korporáciách, teraz konzultant spoločnosti Franklin Covey. Podľa jeho slov „mal v živote ‘veľkú moc’, luxusné autá a ľudí, ktorí ho poslúchali“. A predsa zažil vyhorenie priamo na vrchole a zdravotnú krízu. Vďaka rodine znovuobjavil svoje poslanie. Spolu s manželkou Magdou založili neziskovú organizáciu Centrum obnovy rodiny, v ktorej poskytujú služby rodinám a manželstvám v kríze. Pomáha tiež firmám zlepšovať ich vnútornú kultúru. Rád slúži všetkým, ktorí objavujú význam vzťahov v každodennom živote, a hľadajú nové spôsoby, ako inšpirovať druhých.