Mentori

Pri formácii študentov Kolégia majú dôležitú úlohu aj mentori študentov, ktorým patrí vďaka študentov i Kolégia.

Mentori študentov v programe v Ivanke pri Dunaji sú:

  • Patrik Daniška
  • Zuzana Dorkovičová
  • Miroslava Duranková
  • Stanislava Gajdošová
  • Stanislav Horváth
  • Daniela Horváthová
  • Dominik Juskanič
  • Mária Kolesárová
  • Peter Kováč
  • Timotej Križka
  • Pavol Lukáč
  • Veronika Magdová
  • Žofia Majdeková
  • Marcel Mikolášik
  • Andrea Mikolášiková
  • Michal Novota
  • Marta Spišáková
  • Ondrej Spišák
  • Lucia Surgošová
  • Michal Uhnák
  • Mária Vidličková