Organizačný tím

Miroslava Duranková

Miroslava Duranková

riaditeľka miroslava.durankova@kolegium.org

V pozícii riaditeľky sa Mirka o Kolégium stará od augusta 2014. Okrem rozvojovej, strategickej a manažérskej práce sa venuje aj vzdelávaniu. Od septembra 2017 študuje dištančne na University of Birmingham, program Character Education.
Predtým bola súčasťou tímu The Spot, kde sa venovala startupovým témam a podpore podnikania na Slovensku. Pôsobila v Nexterii pri formovaní rôznych podujatí, aj ako líder študentského organizačného tímu, dnes je ich mentorkou. V organizácii AIESEC sa tiež venovala vzdelávaniu. Je absolventkou druhého ročníka Kolégia a prvého ročníka Svoradovského programu. Vyštudovala ekonómiu.

Soňa Matiová

Soňa Matiová

manažérka pre filantropiu a PR sona.matiova@kolegium.org

Soňa vyštudovala manažment na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia pracovala v The Spot, startupovom centre, kde sa starala o organizáciu podujatí. Inšpirovaná pozitívnymi príkladmi absolventov Kolégia sa do KAN tiež prihlásila a sama je absolventkou piateho ročníka. Neskôr pracovala v sli.do na pozícii Customer Champion. V tíme Kolégia je od septembra 2015 a okrem práce na fundraisingu a PR vedie v KAN tréningy prezentačných zručností pre začiatočníkov.

Terézia Ligačová

Terézia Ligačová

projektová manažérka terezia.ligacova@kolegium.org

Terezka je „externistka“ – nie je absolventka KAN, ale napriek tomu jej je vízia Kolégia veľmi blízka. Študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave odbor medzinárodný/všeobecný manažment. Popri vysokej škole dobrovoľníčila v UPeCe v Bratislave. Po splnení si sna na stáži v Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu v Bratislave si vyskúšala, ako chutí korporát a rok pracovala v Henkli ako analytička marketingu a predaja. Terezka hovorí po francúzsky, hrá na husliach a rada tancuje.

Jakub Pajan

Jakub Pajan

projektový manažér jakub.pajan@kolegium.org

Jakubovo druhé meno je dobrovoľníctvo. Už od prvého ročníka bakalárskeho štúdia bol členom študentskej organizácie AIESEC, kde pracoval ako projektový manažér neziskových projektov. Po tom, čo ukončil bakalársky stupeň na Fakulte managementu Univerzity Komenského, odišiel na 10 mesiacov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby do malého nemeckého mestečka Jena, kde pôsobil ako animátor v centre voľného času. Po návrate pracoval v medzinárodnej korporácii. Napriek tejto skúsenosti sa rozhodol, že by ešte veľmi rád študoval a tak z práce odišiel a stal študentom ôsmeho ročníka KAN, ktorý úspešne absolvoval. Súčasťou tímu Kolégia sa stal v auguste 2017. Jakub je veľký „lokal patriot“ z Petržalky, ktorú doslova miluje.

Stážisti

Niekoľkí absolventi Kolégia majú aj tento rok možnosť v Kolégiu stážovať. Stážistický program Kolégia nesie meno Svoradovský program – podľa internátu Svoradov, kde kedysi Anton Neuwirth ako študent býval a kde teraz trávia svoj čas aj stážisti Kolégia.

Michal Fogelton

Michal Fogelton

koordinátor pre talenty michal.fogelton@kolegium.org

Michal študuje na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, no zároveň získava aj prvé pracovné skúsenosti v advokátskej kancelárii. Súčasťou Kolégia je už tretí rok. Bol študentom siedmeho ročníka a po jeho ukončení stážoval ako koordinátor pre líderstvo a alumni komunitu. Pre Kolégium sa Michal rozhodol, pretože je v ňom dobro najvyššou prioritou. Vo voľnom čase rád trávi čas s rodinnou a blízkymi priateľmi. Taktiež miluje hory a lyžovanie. Intenzívne sa zaujíma o bezpečnostné aspekty medzinárodnej politiky. Je rád, že sa narodil práve na Slovensku a svoju krajinu v minulosti niekoľko krát reprezentoval v projekte Modelový Európsky parlament.

Lenka Holubkovičová

Lenka Holubkovičová

koordinátorka podujatí lenka.holubkovicova@kolegium.org

Lenka vyštudovala bakalársky stupeň práva na Univerzite Komenského v Bratislave. V medziročníku sa jej podarilo zaplniť „voľné chvíle” stážou v KANe na pozícií koordinátorky podujatí. Keďže sa s KANom nedokázala tak ľahko rozlúčiť, rozhodla sa v stáži pokračovať. Okrem iného vypomáha v cateringovej firme, kde má možnosť striedať sa na pozícií čašník i manažér. Aby toho nebolo málo, začala študovať magisterský stupeň na Paneurópskej vysokej škole, kde si jej srdce na plnej čiare získal špecializovaný odbor medicínske právo. Popritom všetkom, keď jej ostane chvíľa pre seba, rada sa oddá tichu samoty, v ktorej však, paradoxne, nie je nikdy sama. :)

Zuzana Kotvanová

Zuzana Kotvanová

koordinátorka pre stredoškolské aktivity zuzana.kotvanova@kolegium.org

Zuzka tento rok ukončuje magisterské štúdium psychológie na Univerzite Komenského. Je absolventkou dvojročného programu KAN. V minulosti robila 2 roky dobrovoľníčku v internetovej poradni pre mladých a stážovala v Inštitúte pre aktívne občianstvo. Aktívne sa zapojila aj do iniciatívy Pamätaj. Zaujíma sa o judaizmus, československý (nielen katolícky) disent a o to, ako súčasnej generácií priblížiť skúsenosť z oboch totalitných režimov. Vo voľnom čase si rada zájde na koncert alebo pozrie kvalitný film.

Blažena Križová

Blažena Križová

koordinátorka pre akademický pilier blazena.krizova@kolegium.org

Blaženka študuje magisterský program História na Univerzite Komenského v Bratislave. Venuje sa predovšetkým udalostiam a súvislostiam 19. a 20. storočia. Obľubuje archívy a prostredníctvom „oral history“ rada zbiera spomienky ešte medzi nami žijúcich „svedkov dejín“. Absolvovala piaty ročník Kolégia, v súčasnosti je koordinátorkou pre akademický pilier. Svoj voľný čas venuje službe v organizačnom tíme Spoločenstva Angelus, cudzím jazykom a liturgickej hudbe.

Tatiana Takáčová

Tatiana Takáčová

koordinátorka pre projekty Sofia a Luni tatiana.takacova@kolegium.org

Tatiana minulý rok ukončila spojený ročný program v Kolégiu. Je čerstvou študentkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor Intermédiá. Popritom sa venuje stážam v Kolégiu Antona Neuwirtha , kde má na starosti prácu na projektoch pre stredoškolákov, a Spoločenstve Ladislava Hanusa pri tvorbe Bratislavských Hanusových dní. Baví ju práca s mladými a kreatívna práca všetkého druhu a chuti. Spoznáš ju podľa prenikavého smiechu, ryšavých vlasov a večnej chuti na kávu.

Mária Zelenayová

Mária Zelenayová

koordinátorka pre akademický pilier maria.zelenayova@kolegium.org

Mária zmaturovala na gymnáziu v Piešťanoch. Semiačka kritického myslenia v nej zasadil rok strávený v Kolégiu, kde absolvovala spojený jednoročný program. Teraz sa radí medzi absolventov KAN8. Tento rok zaujala pozíciu akademickej stážistky. Zároveň začala svoje štúdiá fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Zaujíma sa o nové poznatky vo svete techniky a rada preniká do nových tajov vedy. Keď ostane čas, rada si zašportuje alebo niečo upečie.