Organizačný tím

Soňa Matiová

Soňa Matiová

riaditeľka, sona.matiova@kolegium.org

Soňa vyštudovala manažment na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia pracovala v The Spot, startupovom centre, kde sa starala o organizáciu podujatí. Inšpirovaná pozitívnymi príkladmi absolventov Kolégia sa do KAN tiež prihlásila a sama je absolventkou piateho ročníka. Neskôr pracovala v sli.do na pozícii Customer Champion. V tíme Kolégia je od septembra 2015 a okrem práce na fundraisingu a PR vedie v KAN tréningy prezentačných zručností pre začiatočníkov. V súčasnosti je riaditeľkou Kolégia Antona Neuwirtha.

Terézia Ligačová

Terézia Ligačová

projektová manažérka, terezia.ligacova@kolegium.org

Terezka je „externistka“ – nie je absolventka KAN, ale napriek tomu jej je vízia Kolégia veľmi blízka. Študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave odbor medzinárodný/všeobecný manažment. Popri vysokej škole dobrovoľníčila v UPeCe v Bratislave. Po splnení si sna na stáži v Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu v Bratislave si vyskúšala, ako chutí korporát a rok pracovala v Henkli ako analytička marketingu a predaja. Terezka hovorí po francúzsky, hrá na husliach a rada tancuje.


Jakub Pajan

Jakub Pajan

projektový manažér, jakub.pajan@kolegium.org

Jakubovo druhé meno je dobrovoľníctvo. Už od prvého ročníka bakalárskeho štúdia bol členom študentskej organizácie AIESEC, kde pracoval ako projektový manažér neziskových projektov. Po tom, čo ukončil bakalársky stupeň na Fakulte managementu Univerzity Komenského, odišiel na 10 mesiacov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby do malého nemeckého mestečka Jena, kde pôsobil ako animátor v centre voľného času. Po návrate pracoval v medzinárodnej korporácii. Napriek tejto skúsenosti sa rozhodol, že by ešte veľmi rád študoval a tak z práce odišiel a stal študentom ôsmeho ročníka KAN, ktorý úspešne absolvoval. Súčasťou tímu Kolégia sa stal v auguste 2017. Jakub je veľký „lokal patriot“ z Petržalky, ktorú doslova miluje.


Miroslava Duranková

Miroslava Duranková

riaditeľka pre Akadémiu Veľkých Diel, miroslava.durankova@kolegium.org

V pozícii riaditeľky sa Mirka o Kolégium starala od augusta 2014. Okrem rozvojovej, strategickej a manažérskej práce sa venuje aj vzdelávaniu. Od septembra 2017 študuje dištančne na University of Birmingham, program Character Education. Momentálne je riaditeľkou projektu Akadémia Veľkých Diel.
Predtým bola súčasťou tímu The Spot, kde sa venovala startupovým témam a podpore podnikania na Slovensku. Pôsobila v Nexterii pri formovaní rôznych podujatí, aj ako líder študentského organizačného tímu, dnes je ich mentorkou. V organizácii AIESEC sa tiež venovala vzdelávaniu. Je absolventkou druhého ročníka Kolégia a prvého ročníka Svoradovského programu. Vyštudovala ekonómiu.

Laura Morjaková

Laura Morjaková

Manažérka pre dobročinnosť laura.senderakova@kolegium.org

Laura Morjaková je študentkou 4. ročníka logopédie na UK v BA. Po dvojročnom štúdiu v Kolégiu, ktoré ukončila v júni chcela byť aj naďalej súčasťou diela Kolégia, preto priala možnosť pracovať v KANe ako manažérka pre dobročinnosť.
Okrem toho veľmi rada pracuje s mladými, najmä v rámci rôznych saleziánskych aktivít, čomu sa venuje už od strednej školy.
Nakoľko vníma dôležitosť ranného detstva a rozumno-láskavej výchovy na ďalší život dieťaťa, chcela by sa týmto témam v budúcnosti viac venovať.

Stážisti

Niekoľkí absolventi Kolégia majú aj tento rok možnosť v Kolégiu stážovať. Stážistický program Kolégia nesie meno Svoradovský program – podľa internátu Svoradov, kde kedysi Anton Neuwirth ako študent býval a kde teraz trávia svoj čas aj stážisti Kolégia.


Kristína Tomeková

Kristína Tomeková

koordinátorka pre akademický pilier kristina.tomekova@kolegium.org

Po 5-ročnom štúdiu farmácie na UK a dvojročnom programe kolégia som začala od novembra pracovať v Národnom Ústave Detských Chorôb (NÚDCH) v Bratislave na oddelení centrálnej prípravy cytostatík. To znamená, že dennodenne pripravujeme pre detičky na onkológii potrebné lieky (chemoterapiu a biologickú liečbu). Počas VŠ som však vyskúšala prácu vo farmaceutickom priemysle, nemocničnom aj verejnom lekárenstve i na vedeckom pracovisku. Svoje povolanie stále hľadám, ale s láskou a trpezlivo. Okrem práce sa venujem akademickej stáži v KAN. A zhruba tak posledný rok ma celkom zaujíma téma teológie tela, manželstva a rodiny, preto zvažujem do budúcna ešte štúdium v tejto oblasti. Mám rada balet, pilates a bedminton a občasne tieto "športy" striedam vo svojom voľnom čase.


Mária Švedová

Mária Švedová

koordinátorka podujatí maria.svedova@kolegium.org

Majka v poslednom akademickom roku úspešne ukončila bakalárske štúdium v odbore predškolská
a elementárna pedagogika, a zároveň sa stala absolventkou dvojročného programu Kolégia.
V súčasnosti pokračuje v magisterskom stupni štúdia v odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.
Popri škole Majka venuje čas stáži v Kolégiu a práci v súkromnej materskej škole v Petržalke. Jej
veľkým záujmom je vzdelávanie najmenších formou homeschoolingu. Tejto problematike by sa Majka
v budúcnosti chcela venovať nielen pri výchove a vzdelávaní svojich detí, ale aj v rámci podmienok
homeschoolingu na Slovensku. Majka obľubuje umenie každého druhu, pretože jej pomáha
objavovať Krásu. Hrá na flaute, rada pečie a šije ekovrecúška.


Anna Lacková

Anna Lacková

koordinátorka podujatí anna.lackova@kolegium.org

Volám sa Anička Lacková. Tento rok som v 5. Ročníku na medzinárodnom manažmente na FMUK. Budúci rok nastúpim do Wirtschaftsuni Wien na program CEMS.
V Bratislave ma môžte stretnúť i so skupinkou zahraničných turistov, keďže som hrdá na svoje hlavné mesto a robí mi veľkú radosť predstavovať ho druhým.

Popri škole sa venujem programu Global Outreach ako aj mladým v saleziánskom stredisku na Trnávke- Bratislava. Služba druhým ma veľmi napĺňa. Nič mi nespraví takú radosť ako to, keď nieho povzbudím, poteším alebo mu môžem rozjasniť deň.
Svoj voľný čas trávim prechádzkami, behom, čítaním inšpiratívnej knihy a samozrejme s radosťou chodím do kaštieľa porozprávať sa so študentami (hoci sčasti aj za dobrou kávou).


Kristína Kružicová

Kristína Kružicová

koordinátorka pre komunikáciu kristina.kruzicova@kolegium.org

Kika je študentkou 5.ročníka Filmovej a televíznej réžie a scenáristiky so zameraním na dokumentárnu tvorbu na Akadémii Umení v Banskej Bystrici. Minulý rok absolvovala jednoročný kurz v Kolégiu a teraz uplatňuje svoje tvorivé schopnosti vrámci komunikačnej stáže. Vytvára vizuálny, fotografický, či video obsah pre Kolégium. Vo voľnom čase rada spoznáva zahraničie, aj vrámci Komisie Zahraničia v eRku, ktorej predseduje. Momentálne ju môžete stretnúť na cestách medzi Bratislavou a Banskou Bystricou žasnúc nad krásami Slovenska a nad dobrom vo svete a v ľuďoch.


Monika Kmeťová

Monika Kmeťová

koordinátorka pre stredoškolské aktivity monika.kmetova@kolegium.org

Monika je momentálne v bakalárskom ročníku na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde študuje Európske štúdiá. Minulý rok strávila jeden semester svojho štúdia v Lisabone, tam absolvovala surferskú akadémiu, ale i medzinárodnú konferenciu. Zaujíma sa o tretí sektor, v ktorom sa raz plánuje uplatniť, ak náhodou neskončí ako diplomatka. Miluje cestovanie a západy Slnka nad morom, no halušky či pirohy jej aj tak chutia najviac. Raz bude bývať v kaštieli, kde s ňou budú bývať všetci jej priatelia a rodina. A veľa psov. Má rada dobrú kávu, dobrý film a symfonický orchester.


Mariana Jarina

Mariana Jarina

koordinátorka pre akademický mariana.jarina@kolegium.org

Marianka si vyskúšala štúdium na univerzite v USA aj v Škótsku, nakoniec sa však rozhodla študovať architektúru doma, v Bratislave. Po ukončení bakalárskeho stupňa by rada zanechala technické štúdium a vydala sa novým smerom. Svoje povolanie ešte len hľadá, rada by sa však venovala prienikom medzi, umením, filozofiou a teológiou. Vďaka akademickej stáži sa môže nadalej zamýšľať nad veľkými vecami, teší ju tiež, že tak môže vrátiť kúsok dobra, ktoré sa jej dostalo. Stáž v Teach for Slovakia ako aj trénerstvo synchronizovaného plávania v nej vzbudili veľký záujem o vzdelávanie a výchovu detí. Okrem toho ju teší umenie, príroda, cesty svetom a všetko iné, čo nás privádza bližšie k ľuďom a Kráse.


Silvia Jamrichová

Silvia Jamrichová

koordinátorka pre projekt Great Works Academy silvia.jamrichova@kolegium.org

Silvia je študentkou 5. ročníka Prírodovedeckej fakulty UK v odbore Fyziológia živočíchov a etológia. Vo výskume sa venuje neurofyziológii hipokampu a výpočtovej neurovede, vrámci ktorej sa zúčastnila polročnej stáže v Nemecku. Vo voľnom čase sa venuje občianskemu aktivizmu a dobrovoľníctvu. Rada učí, číta knihy, hrá squash a rozpráva sa o vesmíre, živote a vôbec.
Je absolventkou 7. ročníku KAN, kde stážovala ako koordinátorka akademického piliera. Momentálne v Kolégiu pôsobí ako stážistka pre projekt Akadémie veľkých diel.