Rada poradcov

Ďalším orgánom Kolégia je Rada poradcov, zložená zo skúsených ľudí z rôznych oblastí verejného života.
Jej členmi sú:

  • Anna Záborská
  • Pavol Karaba
  • Marián Kolník
  • Ján Šimulčík