Správna rada

Martin Luterán

Martin Luterán

rektor

Martin vyštudoval právo na Univerzite Komenského a právnu filozofiu na Oxfordskej univerzite v Anglicku, kde získal tituly M.Jur., M.Phil. a D.Phil.. Vo svojom výskume na Oxfordskej univerzite sa venoval o.i. vzťahu práva a morálky, obzvlášť v kontexte ľudských práv. Už niekoľko rokov prednáša a vedie semináre o etike a prirodzenom zákone pre stredoškolákov, vysokoškolákov, ako aj odbornú verejnosť.

Michal Považan

Michal Považan

člen Správnej rady

Michal vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Doktorát z práva získal na Právnickej fakulte UK, kde pôsobí dodnes. Pôsobil na viacerých manažérskych pozíciách v súkromnej i verejnej sfére.

Lucia Zimenová

Lucia Zimenová

členka Správnej rady

Lucia získala titul magister na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a titul LLM na Stredoeurópskej univerzite (Central European University) v Budapešti. V minulosti pracovala ako advokátska koncipientka, ako riaditeľka právneho odboru Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a tiež vo VÚB, a.s. ako špecialistka na pracovné právo. Momentálne sa na materskej dovolenke stará o staršiu dcéru Terezku a od januára 2017 aj o mladšiu Katku.

Daniela Horváthová

Daniela Horváthová

členka Správnej rady

Daniela vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Ako advokátka je členkou tímu advokátskej kancelárie Soukeník - Štrpka, s.r.o. V rámci výkonu právnického povolania aktívne spolupracovala na viacerých cirkevných projektoch, osobitne pre Biskupstvo Banská Bystrica. Je zapojená do mentoringového programu Kolégia. Býva v Ivanke pri Dunaji, kde sa v súčasnosti venuje najmä svojim trom malým deťom.

Martin Kolesár

Martin Kolesár

člen Správnej rady

Martin vyštudoval manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Pracuje v oblasti marketingu a komunikácie. V minulosti pôsobil v ZUNO BANK a v inovatívnom medicínskom projekte Diagnose.me. Teraz spolupracuje na tvorbe počítačovej hry, ktorej cieľom je rozvíjať charaktery mladých ľudí a formovať ich hodnoty. Je vášnivým cyklistom.

Michal Novota

Michal Novota

člen Správnej rady

Michal Novota sa venuje konzultingu a koučingu v oblasti reštartu a rozvoja značiek, PR stratégií, komunikačných, manažérskych a líderských zručností v spoločnosti Restartup. Konzulting v oblasti politického marketingu rozvíja v spoločnosti Campaigns pôsobiacej v Českej a Slovenskej republike. Je tiež fundraiserom v Slovenskej organizácii pre vesmírne aktivity. Pracoval ako strategic planner reklamnej agentúry MARK/BBDO, tréner a program officer v International Republican Institute, hovorca a šéf komunikácie KDH a hovorca agentúry SARIO. V súčasnosti je tiež redaktorom a reportérom týždenníka .týždeň.

Hugo Gloss

Hugo Gloss

člen Správnej rady

Hugo absolvoval bakalárske štúdium medzinárodných vzťahov na Bolonskej univerzite a následne ročný program v Kolégiu. Počas štúdia v Kolégiu stážoval na Prezídiu PZ SR a pracoval v kúrii Trnavského arcibiskupa. V magisterskom štúdiu pokračoval na Univerzite Roma Tre v Ríme. Po návrate na Slovensko rok pracoval v Accenture a pomáhal rozbiehať iniciatívu Kto pomôže? na pomoc utečencom. V súčasnosti je zodpovedný za humanitárne a rozvojové projekty Slovenskej katolíckej charity. Je manželom Marty, ktorú stretol v Kolégiu a spolu sa tešia z dcérky Adelky. Hugo rád behá, zaujíma sa o vojenskú históriu i politiku a učí sa hrať na fujare.

Ján Tkáč

Ján Tkáč

člen Správnej rady

Ján študoval hudbu na Unversity of Cambridge, Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK, Konzervatóriu v Bratislave a krátko na Vysokej škole múzických umení. Znalosti z klasického vzdelania získaval v Kolégiu Antona Neuwirtha, Acton University (Michigan, USA), Witherspoon Institute (Princeton, USA) či Central European Summer School (Poľsko). Dnes sa venuje najmä sociálnej inklúzii pomocou hudby (SUPERAR), umeleckým a vzdelávacím projektom (InMusic) a fundraisingu. Pôsobí ako externý redaktor Slovenského rozhlasu, prispieva do rôznych periodík a spolupracuje s Michalom Novotom v oblasti politickej komunikácie. V apríli 2017 bol zvolený za predsedu KAN Alumni Network.