Komunitný pilier v Kolégiu

Spoločný život nie je iba o štúdiu, ale aj o komunite, kde vznikajú autentické vzťahy a priateľstvá na celý život.  Život v komunite podobne zmýšľajúcich mladých ľudí môže priniesť mnohé priateľstvá, no zároveň príležitosť uplatňovať hodnoty tam, kde je to najnáročnejšie: v medziľudských vzťahoch.

Slovo komunita znie možno trochu nevšedne, azda príliš spirituálne. Mohli by sme ho nahradiť „spoločenstvom“, alebo podľa filmu Pán prsteňov – „spoločenstvom prsteňa“. Napokon, každý absolvent pri promócii získa podobný prsteň, ako symbol zážitku a komunity. Aj naša komunita – podobne aj Frodova – vie, že najviac dostanú tí, čo začnú dávať: seba ostatným, vzájomným obohacovaním sa a približovaním spoločnému cieľu.

Komunitné aktivity: Väčšina komunitných aktivít nie je v kalendári a odohráva sa neplánovane alebo spontánne. Od aktivít ako upratovanie kaštieľa, posednie pri čaši (dvoch, troch, …) vína, hrabanie lístia v záhrade až po spoločné varenie a oslavy narodenín.

Komunitné večere: konajú  sa každý pondelok a štvrtok večer.  V pondelok varenie večere zaobstaráva Kolégium, vo štvrtok samotní študenti. Ak si ešte nemal šancu variť trojchodovú večeru pre 25  ľudí – v Kolégiu takúto možnosť budeš mať v skupinke ďalších 3-4 spolužiakov tak 3-4 krát do roka.

Pravidelný šport: antickí Gréci sa snažili o ideál kalokagatie. Inšpirovali sme sa nimi a každý štvrtok športujeme s osobným trénerom, aby sme sa popri intelektuálnom a duchovnom raste starali o zdravie a krásu tela.

Sociálna služba: neďaleký seniorát jezuitov ponúka skvelú príležitosť slúžiť starým pátrom. Je to síce služba študentov pre pátrov, avšak z rozprávania pátrov sa študenti môžu veľmi veľa naučiť.

Študentská beánia: ako sa na každej dobrej univerzite patrí, aj v Kolégiu si študenti pripravujú Beániu. Je to jedno z najväčších stretnutí novoprijatých študentov s absolventmi Kolégia. Súčasťou programu je kultúrno-zábavná vložka doplnená o agapé a často veselou zábavou až do rána bieleho.

Študenti o komunitnom živote

Andrej Zháňač

„Rovnako dôležití boli pre mňa ľudia okolo. Niikdy som nemal pochybnosti, že práve dobrá vôľa formovala všetky dôležité rozhodnutia, ktoré sme pri našom spoločnom živote robili. Stretnúť sa a prežiť rok s takým množstvom ľudí dobrej vôle je veľmi vzácne. Navyše veľa z ich rozhodnutí a zvykov bolo pre mňa inšpiratívnych a boli pre mňa v rôznych oblastiach vzorom.”

Andrej Zháňač
Mirka Duranková

„Kolégium mi dalo nádherné vzťahy s mladými talentovanými ľuďmi, od ktorých som sa mohla veľa učiť a získať pokoru. Predstavilo mi mnoho osobností zo Slovenska a sveta, s ktorými som mohla diskutovať a v diskusii sa učiť. Ukázalo mi, ako by malo vyzerať skvelé školstvo a škola – taká, že z nej nechceš odísť a si nadšený každou jednou novou myšlienkou, za ktorou ideš hladný po vzdelávaní. Naučilo ma variť pre 25 a viac osôb na pravidelnej báze :-)“

Mirka Duranková